Enigt KU prickar Annika Strandhäll

Konstitutionsutskottets besked om klander av ministrar

Annika Strandhäll (S) prickas av konstitutionsutskottet för petningen av Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler.

Ett enigt utskott slår fast att ministern bär ansvaret för de brister som framkommit.

– Utskottet konstaterar att förflyttningen skedde emot Ann-Marie Beglers vilja, säger Karin Enström, KU:s ordförande (M).

Löfven håller pressträff om KU:s utfrågning. Aftonbladet rapporterar live. 

Skriv inlägg
 • Olof Svensson

  Löfven håller nu pressträff om KU:s utfrågning. 

  – Ytterst är det jag som är ansvarig. Vi tittar nu på betänkandet i de olika delarna, vad vi behöver förbättra. 

 • Olof Svensson

  Margot Wallström får kritik för tredje gången för brister i utlämnandet av handlingar. 

  – Det här är en långvarig kultur som inte kan fortsätta på utrikesdepartementet. Efter förra året har ett förändringsarbete påbörjats, säger Hans Ekström (S).

  – Det är sant att det vari upprepad kritik. Vi anser att det är synnerligen bekymmersamt. Det är så starkt som KU kan uttala utan att svära, säger Tuve Skånberg (KD).

 • Olof Svensson

  Karin Enström får frågan vad de har kompromissat om i Strandhäll-ärendet. 

  – Utgångspunkten i KU är att hitta en väg som är så belagd som möjligt. Det blir en större tyngd om man kan hitta en enighet. 

 • Olof Svensson

  KU riktar också kritik mot Utrikesdepartementet och Margot Wallström. Det hela handlar om hanteringen av handlingar vid utvärderingen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Enligt KU är det "synnerligen bekymmersamt" att UD:s hantering av handlingar återkommande gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang.

 • Olof Svensson

  – Det finns brister i Strandhälls hantering, säger Linda Ylivainio (C) och lyfter bland annat fram brister i dokumentation. 

På tisdagen presenterade konstitutionsutskottet, KU, årets granskningsbetänkande. Granskningen har sin grund i de 18 anmälningar som kommit in till KU under året.

Störst intresse väcker frågan om att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) bedöms ha agerat felaktigt när Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler avsattes. Som Aftonbladet kunde avslöja i går riktar KU kritik mot ministern för detta.

Enigt utskott

I sin granskning slår KU fast att Strandhäll bär ansvaret för hur petningen av Begler gått till.

Man konstaterar att en regering måste kunna flytta på en myndighetschef, men menar att det förekommit brister i hur detta gått till i frågan om Försäkringskassans chef.

– Utskottets kritik gäller inte att Ann-Marie Begler skiljdes från sitt uppdrag, utan formerna och brist på dokumentation, säger Hans Ekström, KU:s vice ordförande (S).

KU konstaterar också att Begler inte slutade frivilligt.

Tidigare har det framkommit uppgifter om att Annika Strandhäll ska ha ljugit för KU. Men Hans Ekström säger att KU inte tar upp något om detta: 

– Det finns inga belägg att Annika Strandhäll skulle ha lämnat oriktiga uppgifter till KU. 

Livliga diskussioner

Källor framhåller att diskussionerna varit livliga i KU och att ledamöterna stundtals varit mycket oeniga om hur skrivningarna ska lyda.

Bland annat ska framför allt Moderaterna ha drivit på för betydligt hårdare skrivningar där man ville slå fast att Strandhäll har kommit med ”felaktiga och vilseledande” utsagor till KU, vilket många ledamöter satte sig emot.

Slutligen landade man i en mer strikt formulering som alla kunde ställa sig bakom, även företrädare för regeringspartierna.

KU:s ordförande Karin Enström fick frågan om vad ledamöterna har kompromissat om i Strandhäll-ärendet. 

– Utgångspunkten i KU är att hitta en väg som är så belagd som möjligt. Det blir en större tyngd om man kan hitta en enighet, säger hon.

Hur allvarligt är det här?

– Det är allvarligt och det KU konstaterar är att vi har fått olika bilder, det är otillfredsställande, säger Enström.

C: Inga bevis på lögner

Centerpartiets ledamot Linda Ylivainio menar att det funnits allvarliga brister i Strandhälls agerande. Men att det inte framkommit något som visar att Strandhäll ljugit eller som förändrar läget efter den misstroendeomröstning som nyligen hölls i riksdagen.

Att C valde att lägga ned sina röster innebar att Strandhäll kunde sitta kvar.

UD får kritik

Även UD och dess chef, utrikesminister Margot Wallström (S), får kritik för bristande hantering av handlingar kring säkerhetsrådskampanjen. Det är tredje gången samma fråga är uppe i KU.

KU framhåller också att ex-statsrådet Alice Bah Kuhnke (MP) gjort sig skyldig till ett uttalande som ”inte är korrekt” i en intervju om en polisutredning.

Annika Strandhäll gav efter KU:s presskonferens en kommentar till TT, där hon säger att hon välkomnar granskningen.

Hon anser att KU ger henne rätt i att regeringen har rätt att flytta på en generaldirektör när det anses behövas och att det är bra. Men i övrigt är det inte mycket nytt som framkommer, anser hon.

– Tvärtom är det tydligt att anklagelserna om osanningar är grundlösa. Samtidigt tar jag till mig av kritiken. Vi behöver ta oss en ordentlig funderare kring hur dokumentationen kan förbättras, säger hon till TT.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE