Satsningen på svensk mat ska ge 10 000 jobb

Av: Pär Karlsson

Publicerad:

LIDKÖPING. Regeringen har presenterat en första handlingsplan för att öka produktionen av svensk mat.

Men samtidigt fortsätter livsmedelsbranschen att oroa sig för regeringens planer på att införa en vägslitageavgift, en kilometerskatt på tunga transporter.

– Det är framför allt de långa transporterna det handlar om. Där finns det alternativ, inte minst järnvägar på flera sträckor, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen vill öka produktionen av svensk mat. Det skulle skapa 10 000 nya jobb.
Regeringen vill öka produktionen av svensk mat. Det skulle skapa 10 000 nya jobb.

Stefan Löfven befinner sig på en pågående resa runt om i Sverige där han besöker företag och talar på öppna möten både på landsbygden, bruksorter och i förorter.

Under ett stopp på företaget Fazer i Lidköping presenterade han en första handlingsplan för nå de mål som satts upp för att öka den svenska matproduktionen, bland annat satsningar på forskning och åtgärder mot matsvinn.

Det var i förra veckan som regeringen, Vänsterpartiet och Allianspartierna om en gemensam livsmedelsstrategi.

”Kan skapa 10 000 jobb”

Arbetet har också som mål att skapa fler jobb, bland annat på svensk landsbygd. Enligt Löfven kan så många som 10 000 nya jobb skapas.

– Om vi ökar vår självförsörjningsgrad med 10 procent så kan det handla om 10 000 jobb. Men det går inte att lova. Men det handlar om att hålla i den här riktningen nu, att öka vår försörjningsgrad, säger Löfven.

Satsningarna presenterde Löfven tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Karolina Skog (MP). De lyfte fram att många av de förslag som man nu går fram med kommer från livsmedelsbranschen.

Men samma bransch är samtidigt mycket kritisk till S/MP-regeringens planer på att införa en vägslitageavgift för transporter, för att minska utsläppen.

2015 tillsatte regeringen en utredning i frågan som ”ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas”. Utredningen skulle egentligen ha presenterats i slutet av förra året men har dröjt.

Från Livsmedelsföretagen är man mycket kritiska till planerna och man menar att branschen skulle drabbas hårt, då andelen lastbilstransporter är hög samtidigt som möjlgiheterna att flytta dessa till andra färdmedel är liten.

”Får inte sätta käppar i hjulet för näringslivet”

Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist menar att branschen redan arbetar hårt för att minska påverkan på miljön.

– Våra företag jobbar mycket med att förbättra utsläppen överhuvudtaget genom vilka bilar som körs och hur de körs. Hållbarhets- och miljöfrågor ingår i grunden för att producera mat. Men ska regeringen värna vår industri blir det märkligt om man å ena sidan pytsar ut pengar och å andra sidan plockar in dem genom den här avgiften, säger Söderqvist.

Statsminister Stefan Löfven poängterade att utredningen om vägslitageavgiften ännu inte är färdig.

– Vi inväntar ett förslag och när vi får det får vi titta på hur det är utformat. Poängen är att få framförallt fler av de långa transporterna från väg till järnväg eller sjöfart, säger han.

Samtidigt poängterar han att avgiften skulle vara avståndsbaserad.

– Det är framför allt de långa transporterna det handlar om. Där finns det alternativ, inte minst järnvägar på flera sträckor. På de korta, inifrån inlandsskog ut till ett pappersbruk, där finns det inte så ofta järnväg. Eller från ladugårdar till mejerierna också för den delen.

Löfven menar att skatten måste utformas på ett smart sätt.

– Vi ska utforma en sådan här avgift så att vi både tar ansvar för miljön men naturligtvis också inte ska sätta käppar i hjulet för vårt näringsliv.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

Publicerad: