”Dags att gå från ord till handling för ökad jämlikhet”

Löfven och Andersson skickar signal till världens ledare

Foto: STEFAN MATTSSON
Stefan Löfven och Magdalena Andersson i Davos.
SAMHÄLLE

DAVOS. Sverige uppmanar världens ledare att sätta fart för att minska klyftorna mellan människor.

Stefan Löfven och Magdalena Andersson menar att det är bästa receptet för att minska populismen.

– Vi lever i en global ekonomi men det är för många som känner osäkerhet och att man inte är med. Det måste vi vända på, säger Löfven.

Statsminister Stefan Löfvens dryga dygn i schweiziska Davos avrundades med en presskonferens tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S).

Signalen var att det är dags att världen ökar tempot i arbetet för ökad jämlikhet och minskade klyftor, att gå från ord till handling.

Magdalena Andersson menade att det handlar både om att se till att människor får jobb, med bra villkor, och också att de ekonomiska skillnaderna jämnas ut. Behovet av en fungerande välfärd med skolor, förskolor och äldrevård lyftes också fram.

”Människor är oroliga”

Båda framhöll att jämlikheten är bästa receptet mot framväxande populism.

Varför ska världens ledare lyssna på Sverige?

– Vi alla ser att vi har människor som är oroliga och osäkra för framtiden, det skapar en grogrund för populism. Det är vi inte betjänta av. Men också för att många tittar på Sverige och menar att det som görs där uppe med ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet, investeingar i bostäder och välfärdssystem ger framgång. Så det finns all anledning för Sverige att också vara med här och ge uttryck för hur vi ser att världen ska utvecklas, säger Stefan Löfven.

Magdalena Andersson slog i sin tur fast att en folklig acceptans för globalisering och strukturomvandling kommer fler till del.

– Man måste se till att de vinster som blir utav detta fördelas på befolkningen så att alla får ta del av den växande kakan. Gör man inte det riskerar man att få en backlash, det är det som hänt i Storbritannien och USA.

”Kan påverka som förebild”

Andersson menar att brexit i Storbritannien och valet av Donald Trump i USA har gjort att många nu fått upp ögonen för samhällslösningar som den som finns i Sverige.

Men kan ett så litet land som Sverige verkligen påverka?

– Vi kan självklart påverka som förebild. Här finns ett väldigt stort intresse kring Sverige och därför pratar vi naturligtvis med alla som vi kan, säger Magdalena Andersson.

Finansministern närvarar i Davos även på torsdagen. Mötet i alpbyn avrundas på fredag, samma dag som Donald Trump svärs in som ny president.