Riksdagsledamoten: Dra in Madeleines och Carl Philips pengar

”Skattebetalarna ska inte betala shoppingrundor”

Dra in apanaget till prins Carl Philip och prinsessan Madeleine.

Det föreslår nu Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah.

”Det är orimligt att staten ska försörja en så stor kungafamilj, när de har förmågan att försörja sig själva", skriver han i en riksdagsmotion.

Under nästa år får kungafamiljen ett anslag på drygt 137 miljoner, en summa som beräknas öka till 145 miljoner år 2020. Ungefär hälften av summan går till underhåll och förvaltning av byggnader och kulturarv, medan den andra halvan används för kungafamiljens representation, statsbesök, resor och levnadsomkostnader.

Kungafamiljen har växt från sex till tolv personer de senaste åren och kostnaderna för säkerhet, bröllop och dop har blivit allt större.

”Kan försörja sig själva”

Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) vill nu se att apanaget begränsas till att bara gälla statschefen och tronarvingen.

"Det är orimligt att staten ska försörja en sådan stor kungafamilj när de har förmågan att försörja sig själva. Svenska skattebetalarnas pengar gör mycket större nytta till exempel genom stöd och service till personer med funktionshinder eller till ensamstående föräldrar än till en av Sveriges rikaste familjer", skriver han i en motion till riksdagen.

Hur apanaget ska regleras finns i dag inte reglerat i någon lag – det är kungen som bestämmer. Robert Hannah skriver i motionen att han tycker det är dålig hushållning med skattebetalarnas medel.

”Ska inte betala shoppingrundor”

"Systemet behöver ses över och tydliga regler om vem som får del av apanaget och vad det får gå till behöver tas fram. Skattebetalare ska inte betala för kungafamiljens shoppingrundor".

Han menar i motionen att bara för att kungafamiljens antal har fördubblats, innebär det inte att deras uppdrag och arbetsbörda har blivit större.

"Endast statschefen och tronarvingen ska  få stöd av staten genom apanage. Därmed bör även apanaget kunna minskas rejält."

"Finns inget samband"

Hovet menar i en kommentar att motionen på ett felaktigt sätt beskriver kungafamiljens verksamhet.

– Anslaget har utöver ett tillskott för förbättrad säkerhet endast justerats upp på samma sätt som andra statliga anslag för att kompensera pris- och löneökningar. Det finns således inget samband mellan anslaget och antalet medlemmar i Kungafamiljen, skriver hovets informationschef Margareta Thorgren.

Hon menar också att ersättningen till Carl Philip och Madeleine är anpassad till omfattningen av de officiella uppdrag de har för Sverige.

– Övriga kostnader betalas med privata medel, skriver Margareta Thorgren.

Få alla de senaste nyheterna om politik i ditt flöde – följ oss på Facebook!

Tipsa oss på samhalle@aftonbladet.se

Publisert: