M utmanar om integrationsdebatt

Vill tvinga S att bekänna färg

Moderaterna kritiserar Socialdemokraterna för tystnad i frågor om integration och flyktingar.

Nu vill man tvinga Stefan Löfven att visa korten – genom att utmana till debatt.

– Socialdemokraterna har hittills inte redovisat en enda åsikt i frågan, säger Tomas Tobé, partisekreterare (M).

Det är Tomas Tobé som skickat ett öppet brev till S-partisekreterare Carin Jämtin om en drabbning mellan statsminister Stefan Löfven och M-ledaren Anna Kinberg Batra om jobb och integration.

Duellen skulle enligt förslaget kunna följas upp med en rad lokala debatter i samma frågor.

”Hög tid för ledarskap”

I brevet till S skriver Tobé:

”Sverige står inför många samhällsutmaningar och det är hög tid för politiskt ledarskap. Den oro som vi alla kan känna förtjänar både diskussion och bättre svar. Vi vill därför bjuda in till debatt om jobb och integration för att våra olika politiska förslag ska kunna ställas mot varandra.”

Moderaterna har sett över en rad politiska områden sedan valet, däribland jobb och integration. Tomas Tobé lyfter fram några av partiets förslag som tänkbara debattämnen: Förstajobbet-anställningar för enklare vägar in till arbetsmarknaden, fler lärlingsjobb och bättre yrkesutbildning samt tillfälliga uppehållstillstånd.

– Vi har ett växande nytt utanförskap och många människor som just nu flyr till Sverige. Det kräver konkreta besked, säger Tobé.

Vill tvinga S att bekänna färg

Tomas Tobé framhåller att debatterna skulle ge väljarna tydliga besked om var de båda regeringsbärande partierna står och hur de vill lösa samhällsutmaningarna.

– Socialdemokraterna skulle vara tvungna att redovisa en åsikt. Moderaterna har presenterat en rad förslag men från S har det varit helt tyst, säger han.

Hur S, som tidigare presenterat åtgärder för nyanlända som snabbspår till jobb och snabbare svenskundervisning, ställer sig till utmaningen är fortfarande oklart. Moderaterna skickade brevet till Carin Jämtin under gårdagen och väntar därför fortfarande på svar.

Till Sverige Radio Ekot säger dock Jämtin att frågan ska ”processas internt”.

– Att debattera politik tycker vi är jätteviktigt på olika sätt. Snart kommer höstbudgeten att presenteras och där kommer att vara debatter mellan företrädare i tv och på annat sätt. Men vi får processa just det här förslaget om hur vi ska gå vidare med det för det har vi inte hunnit göra riktigt än, säger hon.

Pressas även av LO

Socialdemokraterna pressas dock inte bara från M i frågan. I förra veckan gick LO:s vice ordförande Tobias Baudin ut och uppmanade S att göra upp med Moderaterna om migrationspolitiken. Han framhöll att ett handslag mellan de två regeringsbärande partierna skulle garantera en långsiktighet i frågan.

I dag finns redan en migrationsöverenskommelse som slöts mellan Miljöpartiet och Alliansen under förra mandatperioden. Efter valet anslöt sig även S till den.

Att nu utöka den liggande överenskommelsen väcker intresse inom regeringskansliet, kunde Aftonbladet i går avslöja.

Inom Miljöpartiet överväger man att ta initiativet och bjuda in till förnyade samtal.

M: Skaffa egna åsikter först

Från Moderaternas håll kan man tänka sig att samtala om migrationen ännu en gång, men först vill man få besked om vad S åsikter är i frågorna.

– Jag har inte fått någon sådan kontakt ännu. Man kan alltid träffas och samtala om Sveriges samhällsutmaningar. Men regeringen måste ju först skaffa sig en åsikt innan de kommer till oss för att få idéer, säger Tomas Tobé.

Enligt TT uppger statsministerns kansli att Stefan Löfven i ett första steg har tackat ja till att debattera den kommande budgeten i Sveriges Radio med Anna Kinberg Batra.

Publisert: