AKB:s krav: Dan Eliasson måste avgå

avJonathan Jeppsson, Pär Karlsson

1 av 3

Moderatledaren Anna Kinberg Batra kräver rikspolischefen Dan Eliassons avgång.

Det beskedet gav hon i sitt jultal i dag.

– Regeringen måste inse att rikspolischefen inte håller måttet, säger hon.

Anna Kinberg Batra höll i dag sitt jultal på Skeppsholmen i Stockholm.

Hon talade bland annat om att samhällsfunktioner i Sverige i dag inte fungerar tillräckligt bra och ägnade stort utrymme åt polisens situation.

Anna Kinberg Batra menar att ansvaret faller tungt på rikspolischefen Dan Eliasson och att han inte ”ingjuter förtroende”.

– Svensk polis måste fungera. Det har vi alla rätt att begära av ett fungerande samhälle. Det är en förutsättning för att lag och ordning ska kunna upprätthållas samt grunden för en trygghet som inte sviker. 2016 har i stället varit ett år där ordet poliskris har blivit ett ord som inte ens är laddat eller dramatiskt utan närmast en del av vardagen.

Kräver rikspolischefens avgång

Hon uppmanar Stefan Löfven att avsätta rikspolischef Dan Eliasson.

– Regeringen måste inse att rikspolischefen inte håller måttet. Han ingjuter inte förtroende bland Sveriges poliser eller hos allmänheten. Svensk polis behöver en nystart och bättre styrning.

Anna Kinberg Batra lade också fram ett förslag om 2 000 fler poliser och en höjning av polisernas löner med 2 000 kronor i månaden.

– Det måste finnas tillräckligt med medarbetare så att brott kan förebyggas och bekämpas, säger M-ledaren.

Efter talet utvecklade hon kravet för Aftonbladet:

– Det behövs en ny rikspolischef för att säkra en trygghet som inte sviker någon. Nu är polisen i kris och det blir förtroendeproblem både hos polisen men även allmänheten, vilket är det stora problemet, säger hon.

Samtidigt menar Kinberg Batra att hon riktar sin huvudkritik mot regeringen.

– De har låtit poliskrisen bara fortsätta, medan kriminella gäng tar över i vissa områden. Det begås våldbrott som inte utreds. Det måste vi ändra på för att klara tryggheten.

”Tuff och svår uppgift”

M-ledaren menar att en ny rikspolischef måste kunna ta tillbaka makten från kriminella gäng.

– Och se till att Sverige har en trygghet som inte sviker någon. Det är en tuff och svår uppgift som kräver mycket på många olika nivåer. Men det är också därför det behövs en ny ledning.

Alliansen styrde Sverige i åtta år, vad har ni för ansvar för poliskrisen?

– Vi gav Sverige fler poliser och vi var överens om att det behövdes en ny organisation behövdes för att få en effektivare polis. Men då måste man också se till att det målet nås. Funkar inte det så måste man agera.

Inrikesminister Anders Ygeman säger till TT om M-kravet.

– Det är mer ett uttryck för att de har väldigt lite politik när det gäller att hantera brottsutveckling och polisens resultat.

Men han säger samtidigt att tålamodet med rikspolischefen inte är oändligt.

– Polisen måste visa bättre resultat. Annars kommer vi att vara tvungna att vidta kraftfulla åtgärder. Vi har ökat polisens budget med över två miljarder kronor de närmsta åren och vi har givit möjlighet att anställa ett stort antal civilanställda. Vi måste också få se resultat, säger Ygeman.

Dan Eliasson avböjer att kommentera.

ARTIKELN HANDLAR OM