Förslag: Slipp söka bygglov för balkonger

Foto: Anders Wiklund/TT

avOlof Svensson

SAMHÄLLE

Regeringen tar i dag beslut om ett förslag att förenkla plan- och bygglagen.

För villaägare blir konsekvensen att man i framtiden inte behöver ansöka om bygglov för mindre förändringar på huset.

– Det är tillbyggnader som balkonger, burspråk, eller skorsten som sticker upp från taket, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Beslutet tas på regeringssammanträdet i dag och handlar om förenklingar i plan- och bygglagen. Syftet är att göra det enklare för människor att göra små förändringar på sina hus, samtidigt som det blir mindre pappersarbete ute i kommunerna.

– Grundskälet är att handläggare och tjänstemän i kommuner ska hålla på med de viktiga frågorna, som ärenden som handlar om nya bostäder och inte ägna tid åt detaljer som människor kan klara av själva. Det är också ganska trevligt att ta beslut som innebär mindre byråkrati och krångel, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

”Peter Eriksson-balkongen”

Konkret innebär förslaget att till exempel flerfamiljshus slipper ansöka om bygglov för byte av färg eller fasadbeklädnad. För villor eller egnahemshus handlar det om mindre tillbyggnader som balkonger och burspråk, ett förslag som bostadsministerns stab kallar ”Peter Eriksson-balkongen”.

– I framtiden kommer man slippa söka bygglov för det, säger Peter Eriksson.

Gäller det också altaner?

– Vi har ett steg till som vi ska ge i uppdrag till Boverket att ta fram förslag om, där kommer altaner och andra saker också att ingå, men inte i det första steget. Jag hoppas däremot att vi kan lösa frågan under mandatperioden.

Ska få fram bostäder snabbare

Tror du verkligen att det här kommer innebära att det blir fler bostäder?

– Nej, men det kanske går lite snabbare. Om handläggningen går snabbare så får vi fram bostäder lite snabbare.

Efter regeringsbeslutet i dag går förslaget vidare till lagrådet. Eftersom det handlar om en lagändring ska det också behandlas i riksdagen.

– Jag hoppas att det ska bli färdigt för riksdagsbehandling i vår, i så fall kan det träda i kraft vid nästa årsskifte, säger Peter Eriksson.

ARTIKELN HANDLAR OM

Boverket

Politik

Regeringen

Renovering