Fridolin och Björklund debatterade skolans utmaningar

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Fyra procent av landets skolor har tagit emot en tredjedel av alla nyanlända elever. 1200 skolor har inte tagit emot en enda. Samtidigt har var fjärde lärare lämnat yrket i förtid.

– Det fungerar inte när vi är i den här verkligheten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

I morse debatterade Gustav Fridolin och Liberalernas partiledare Jan Björklund Aftonbladets granskning av den svenska skolans utmaningar efter flyktingkrisen.

Båda var överens om att landets kommuner står inför mycket stora utmaningar – och att det är lärarbristen som är största problemet.

Gustav Fridolin menade att regeringen nu satsar på skolan och att 4000 personer anställts inom skolsystemet det senaste läsåret. Samtidigt erkände han att Sverige borde ha gjort mer för att komma till stånd med bristen på lärare.

– Det här är en kris som växt upp under många år, man har utbildat för få lärare i förhållande till hur många vi behöver och läraryrket har halkat efter alldeles för länge, säger han.

– Det är därför vi nu investerar tre miljarder i att höja lärares löner så att man kan utvecklas i yrket.

Fridolin slog fast att mer även måste göras åt lärarnas arbetsmiljö, för att de ska stanna kvar i yrket.

– Nästan var fjärde lärare har lämnat yrket före pensionen och då är det klart att man får en lärarkris.

Vill återförstatliga skolan

Även den tidigare utbildningsministern, Jan Björklund (L), menade att lärarkrisen har pågått under lång tid.

– Vi hade en stor lärarbrist redan innan flyktingvågen i höstas. I 20 års tid. Sedan kommunerna tog över skolan på 90-talet så har attraktionskraften i läraryrket sjunkit konstant, säger han.

– Det är en av orsakerna till att jag tycker att vi bör återförstatliga skolan, att vi måste uppvärdera läraryrket igen.

Jan Björklund (L) och Gustav Fridolin (MP) gästade Aftonbladets tv studio. Se debatten i tv-klippet ovan.
Jan Björklund (L) och Gustav Fridolin (MP) gästade Aftonbladets tv studio. Se debatten i tv-klippet ovan.

Jan Björklund framhöll att utmaningen som skolorna nu står inför dock inte kan leda till att kraven inom skolan sänks.

– Den kravhöjning vi genomförde och den nuvarande regeringen sällade sig till måste ligga fast. Det är inte tid att börja rucka på legitimationen nu, men det kommer sannolikt att ta längre tid innan vi når de högre ambitioner vi har bestämt oss för, säger han.

Fler vikarier

Gustav Fridolin framhöll också att många skolor måste göra mer framöver, han menade att spridningen av nyanlända elever över skolorna måste öka.

– Det finns många som kan och vill göra mer. Fyra procent av skolorna har tagit emot en tredjedel av alla nyanlända, 1200 skolor tog inte emot en enda. Det fungerar inte, säger han.

Samtidigt menade både Björklund och Fridolin att Sverige under en tid kommer att få acceptera att det blir fler vikarier och större klasser inom skolan.

– Vi kommer att få leva med att vi har en grupp obehöriga lärare också och som kommer att få fortsätta att jobba lite längre än de annars hade gjort, säger Björklund.

Gustav Fridolin framhöll dessutom att de legitimerade lärare som finns måste användas som stöd för andra.

– Får vi nu släppa in outbildade lärare i klassrummen så är det oerhört viktigt att de får en möjlighet att få en lärarutbildning samtidigt som de jobbar, men också att de får jobba tillsammans med legitimerade lärare, att man sätter betyg tillsammans till exempel, säger han.

Publicerad:

LÄS VIDARE