Finansministern: ”Inte läge för minskade skattenivåer framöver”

Magdalena Andersson i stor intervju om bensinskatten, ”köttberget” och samarbetet med C och L

Sverige kommer att bli mer orättvist under de kommande åren.

Skatterna kommer att höjas när äldreomsorg och sjukvård byggs ut när de många 40-talisterna som snart börjar fylla 80.

Bensinskatten kommer att höjas igen – för klimatets skull.

Finansminister Magdalena Andersson i stor intervju med Aftonbladet om det ekonomiska läget.

Hon är en nyckelspelare i det komplicerade samarbetet mellan S och MP-regeringen och deras samarbetspartners i Centern och Liberalerna.

Nu går de många 40-talisterna, ”köttberget” enligt hennes företrädare Pär Nuder, mot 80. Det ställer stora, och dyra, krav på välfärden.

– Om man blickar framåt ser jag inte att vi är i ett läge att sänka skattenivån, tvärtom. Den stora generationen 40-talister börjar komma upp i 80-årsåldern och har rätt till en trygg ålderdom med bra sjukvård och äldreomsorg. Det kommer att kräva prioriteringar.

Prioriteringar?

– Det betyder mer pengar till välfärden. Det kommer att behövas mycket stora resurstillskott.

Du tror alltså att skattetrycket kommer att öka?

– Jag ser inte att det är läge för minskande skattenivåer framöver. Förutom äldreomsorgen behöver vi satsa på försvaret, fler polisanställda och bygga ut kommunikationerna.

”Kommer se annorlunda ut”

Magdalena Andersson hävdar att fördelningspolitiken under den förra mandatperioden var bra, mer pengar till dem med låga inkomster, skattehöjningar till dem med höga. Sverige kommer alltså, enligt henne att bli mer orättvist.

– Det är klart att det kommer att se annorlunda ut under den här mandatperioden eftersom riksdagsmajoriteten ser ut som den gör och vi samarbetar med Centern och Liberalerna.

Så hur kommer fördelningsprofilen att se ut nu då?

– Det beror på hur vi får ihop budgeten varje år. Men att avskaffa värnskatten, som vi ska göra vid årsskiftet, har ingen bra fördelningsprofil och är heller inget som vi Socialdemokrater skulle ha önskat. Men det var en förutsättning för att Sverige äntligen skulle få en regering. Som alltid när man kompromissar får man ge och ta.

Hur känns det att avskaffa värnskatten? Det kostar 6,3 miljarder och du gillar det inte.

– Det kommer inte att vara min roligaste dag på jobbet när jag går med det förslaget till riksdagen. Men eftersom det också finns många bra S-förslag i den här kompromissen är min bedömning att helheten är bra.

Det öppnar för väldigt mycket kritik mot S från vänster?

– Å andra sidan har Vänsterpartiet släppt fram regeringen och det har de gjort, antar jag, för att alternativet inte var bättre. De har gjort samma bedömning som vi.

Viktigt att klargöra

Hon säger att det numera är väldigt viktigt att klargöra vad som är S-politik och vad som är regeringens politik.

Är det inte svårt att säga att det här genomför vi nu, men vi tycker inte att det är bra?

– Men det är så det är. Det är en starkare högermajoritet i riksdagen än under förra mandatperioden. Alla drömmar och önskningar i det som vi har i det socialdemokratiska partiprogrammet får man inte igenom med 28 procent som valresultat.

Inom ramen för en skatteväxling på 15 miljarder ska höjda skatter på miljöförstöring bytas mot sänkta skatter på annat. Jag kan inte tolka Magdalena Andersson på annat sätt än att hon är säker på att bensinskatten kommer att höjas igen.

– Men för att det ska fungera långsiktigt måste växlingen göras på ett sätt som gör att alla kan vara med och att det finns en bred acceptans för det man gör.

– Omställningen kan inte handla om att stockholmare med höga inkomster ska köpa Tesla. Det måste handla om att alla människor i hela landet ska ha möjlighet att ställa om.

”Alla ska kunna vara med”

Vad betyder det?

– Det är just det vi ska diskutera. I storstäderna finns det kollektivtrafik, i Stockholm har vi t-bana, ute i landet finns inte de möjligheterna. Där är man mer beroende av bilen och där är möjligheterna att välja något annat när bensinpriset stiger mycket begränsade.

Ska landsbygden alltså kompenseras?

– När man gör en grön skatteväxling måste man se till att återflödet blir rimligt för människor i hela landet. Alla ska kunna var med.

När de 15 miljarderna diskuteras är landsbygden en faktor som tas med i beräkningen?

– Verkligen. För oss socialdemokrater är det otroligt viktigt.

Magdalena Andersson understryker att förhandlingarna om skatteväxlingen mellan de fyra partierna inte har inletts. Vad de till sist resulterar i är alltså oklart.

Efter januariavtalet finns en tvåpartiregering som sambetar med två andra partier, C och L. Det har inte hänt förr i Sverige Hur går det till rent praktiskt?

– Vi träffas och pratar med varandra, olika intensivt beroende på tid på året. Jag och (finansmarknadsminister) Per Bolund (MP) träffar våra motsvarigheter, Emil Källström (C) och Johan Pehrson (L). Och så träffas tjänstemännen.

Inte orolig

Är ni osams?

– Nej, Det har fungerat väldigt bra.

Oljepriserna stiger, brexit står för dörren och Trump hotar med nya tullar. Det är oro i världsekonomin och Magdalena Andersson anser att riskerna är större än möjligheterna just nu

– Svensk ekonomi går in i en mer dämpad utveckling, vilket man brukar göra efter några år av stark tillväxt.

Du är inte orolig?

– Det vore tjänstefel av en finansminister.

Förtydligande: Finansdepartementet har under dagen önskat framföra följande: Magdalena Andersson har inte uttryckligen sagt att bensinskatten ska höjas. Det är riktigt. Det är en tolkning som jag gjort av finansministerns svar under en intervjun.

Bensinskattens höjs årligen. Ytterligare höjningar av skatten kan komma i fråga men avgörs, som framgår av artikeln, i förhandlingar mellan de fyra partier som står bakom januariavtalet

Finansministern konstaterar dessutom själv att landsbygden behöver kompenseras ”när bensinpriset stiger” , när hon i intervjun resonerar kring grön skatteväxling på 15 miljarder. För konsumenten blir resultatet oavsett indexering att bensinskatten och därmed priset höjs, frågan är bara hur mycket.

Lena Mellin


Fotnot: Värnskatten infördes 1995 och var en tillfällig statlig inkomstskatt på fem procent som tas ut av dem som tjänar minst 630 000 kronor. per år. Den skulle ge staten ökade inkomster under den statsfinansiella krisen på 1990-talet. Enligt januariavtalet mellan regeringen, L och C avskaffas den vid årsskiftet.


FAKTA: Det här är Magdalena Andersson

Namn: Magdalena Andersson

Ålder: 52 år

Yrke: Finansminister (S) sedan 2014

Bor: Villa i Nacka sydost om Stockholm

Tjänar: 136 000 kr/mån

Aktuell: Presenterar prognoser om vad det ökande antalet åldringar innebär för samhällsekonomin i morgon. Årets S-talare i Almedalen. För andra gången pratar hon i stället för Stefan Löfven.

Gå med i vår opinionspanel du också

Publisert:

LÄS VIDARE