Klyftor och sjukvård i fokus för ministrar i tunnelbanan

1 av 3
SAMHÄLLE

Kalix, Sollefteå, Stockholm. På många håll i landet har människor gått man ur huse och protesterat mot krisen i sjukvården.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tackar för att problemen lyfts fram – och slår fast att regeringen måste göra mer.

– Vi kan inte ha det som vi haft det hittills, att det bara är landstingens ansvar. Staten måste hjälpa till, säger han.

Tre av regeringens S-ministrar, samtliga med ansvar för välfärdsfrågor på Socialdepartementet, åkte på onsdagen med tunnelbanans röda linje mellan invandrartäta Botkyrka i söder och välmående Danderyd i norr, två väldigt olika kommuner i Stockholms län.

Gabriel Wikström, sjukvård, Annika Strandhäll, socialförsäkring, och Åsa Regnér, barn, äldre och jämställdhet, poängterar samstämmigt att skillnaderna är ”oacceptabla” och måste brytas.

– Det räcker med att du sätter dig på t-banan i Botkyrka och tar dig mot Danderyd så skiljer det många år i medellivslängd. Det är väldigt negativt för Sverige som land och vi måste göra satsningar för att de barn som växer upp i de tuffaste områdena också ska få förutsättningar för ett gott liv, säger Annika Strandhäll.

”Regeringen måste ta större ansvar”

Under resan sätter ministrarna fokus på sjukvården och besöker hemtjänst, vårdcentral och sjukhus.

Oron för sjukvården är stor över landet och människor har demonstrerat för sjukvården på många håll. Som exempel kan nämnas Kalix där man slåss för att få behålla intensivsjukvården, i Sollefteå där det handlat om BB-stängning och hot mot specialiserad vård medan platsbrist och kris i förlossningsvården har orsakat heta känslor i Stockholm.

– Det är helt oacceptabelt att människor ska känna sig otrygga. Jag tror att regeringen måste ta ett större ansvar för sjukvården, vi kan inte ha det som vi haft det hittills, att det bara är landstingens ansvar. Staten måste hjälpa till, säger Gabriel Wikström

Han menar att regeringen arbetar för förbättringar, bland annat för att möta behovet av personal. Men också genom att vika mer pengar till vården.

– Nu bygger vi ut utbildningsplatserna både till sjuksköterska och specialistsjuksköterska, där har vi stor brist i dag. Men vi satsar också mer pengar, i år höjer vi anslagen med nästan tre miljarder direkt till verksamheten.

Samtidigt slår Wikström fast att det inte räcker.

– Vi behöver också både förändra lagstiftningen och se över vilka resurser landstingen har till sitt förfogande. Och vi måste göra mer från statens sida för att stötta landstingen. Den akuta situationen ansvarar landstingen för men från statens sida har vi stort ansvar för den långsiktiga sjukvårdspolitiken.

Blir själv pappa i år

Wikström blir själv pappa för andra gången i augusti. Krisen i förlossningsvården har skapat stor oro bland blivande föräldrar. Men själv är han inte orolig.

– Nej, men det är klart att man pratar väldigt mycket med andra blivande föräldrar, och att det blir en annan dimension till hur viktigt det är att sjukvården fungerar när man själv är i den här situationen.

Vad säger du till andra som väntar barn och är oroliga?

– Att det är bra att de gör sina röster hörda. Vi behöver få in de här berättelserna för att kunna göra mer. Från regeringens sida satsar vi de närmaste åren en halv miljard om året, där merparten går till förbättringar inom förlossningsvården. Men det är också viktigt att lanstingen tar det här på större allvar och gör insatser så att alla kan känna sig trygga när de ska föda barn.

Plakatprotest

Under tunnelbane-turnén uppvaktades ministrarna av plakatprydda företrädare för ”Assistansrevolten”, som är besvikna på regeringen och menar att man monterar ned stödet till funktionshindrade, med följden att många får allt mindre hjälp i vardagen.

– Totalt sett är det svårare för människor som har stora behov i dag, säger Rickard Friberg, en av talespersonerna.

Åsa Regnér, som är ansvarig för frågorna, hälsade på demonstranterna men framhåller att regeringen inte har ändrat lagstiftningen. Däremot, framhåller hon, har man gett Försäkringskassan uppdrag att säkra att handläggningen av ärenden sker rättvist över landet och ger människor rätt insatser. Detta för att skattepengar ska användas rätt.