Valet 2018

Löfven: Ingen skola för barn som fått nej till asyl

Av: 

Anette Holmqvist

Jonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Förra året tog Sverige emot 26 000 asylsökande men de borde ha varit ungefär hälften, menar Socialdemokraterna.

Inför valet går partiet fram med en kraftigt skärpt asylpolitik – bland annat ska barn som fått nej till asyl inte få gå i skolan.

– Vi ska ta emot vår andel, men inte ett oproportionerligt stort ansvar, säger Stefan Löfven.

Statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon presenterade Socialdemokraternas migrationspolitik för kommande mandatperiod, ett program i flera punkter som man kallar ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”.

Det handlar om kraftfulla skärpningar på en rad områden, både i fråga om antal, mottagande och vad som ska ske när någon får nej till att stanna i Sverige.

– Det är en återgång till en traditionell socialdemokratisk flyktingpolitik, säger Löfven.

FÖLJ VÅR LIVERAPPORTERING

OBS! Den här artikeln har tidigare innehållit ett liveflöde som inte längre stöds av vår nuvarande sajt. Övrig text i artikeln kan fortfarande innehålla syftningar till det flödet.

Program i flera punkter

Det handlar om att alla länder ska ta sitt ansvar, i EU och globalt. Att Sveriges inriktning ska vara att ta emot flyktingar i relation till Sveriges storlek i EU och att mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, det handlar bland annat om att asylsökande ska tas emot på någon form av centrala ankomstboenden.

– Det är inte möjligt att vi i Sverige har en asyllagstiftning som avviker från övriga EU, säger Heléne Fritzon.

Socialdemokraterna vill dessutom att möjligheten för asylsökande att själv välja boendeort kraftigt minskas, genom att den så kallade EBO-lagen rivs upp. Och man vill skärpa arbetet för att den som fått ett nej på sin asylansökan ska kunna placeras i förvar av säkerhets- eller identitetsmässiga skäl samt avskaffa kommuners möjligheter att ge försörjningsstöd till den som fått avslag på sin asylansökan.

Mottagandet har varit för stort

Både Stefan Löfven och migrationsministern menar att det svenska mottagandet varit för stort de senaste åren.

2015 kom 163 000 personer, men efter att den tillfälliga lagskärpning som nu ligger till grund för migrationspolitiken och som gäller fram till juni 2019 infördes, har antalet stadigt minskat. I fjol kom 26 000 asylsökande och i år är prognosen 23 000.

Men det är också för många, menar Socialdemokraterna som därför vill ha ett mottagande beräknat utifrån Sveriges befolkningsstorlek jämfört med övriga Europa.

Varken Löfven eller Fritzon vill dock slå fast var ett tak för antalet asylsökande bör ligga, eftersom de menar att det skulle strida mot asylrätten. Men migrationsministern menar att ett räkneexempel för fjolåret skulle kunna hamna på runt 14 000-15 000 asylsökande som lämpligt för Sverige.

– Även om antalet asylsökande har sjunkit markant i Sverige är det ändå så att det har legat väsentligt högre än vår befolkningsandel i Europa. Inte riktigt dubbelt så mycket men nästan, säger Heléne Fritzon.

Ingen skolgång – kanske

Stefan Löfven framhåller dessutom att det är viktigt att den som får avslag på sin ansökan lämnar landet. Och därmed inte heller får ta del av den svenska välfärden.

Det ska även gälla barn som fått avslag och som därmed inte kommer kunna gå i skolan så som i dag, enligt statsministern.

– Har man fått nej och inte har tillåtelse att vara i landet kan man inte få ta del av svensk välfärd på samma sätt som människor som ska vara här.

Det uttalandet fick häftig kritik på sociala medier. Migrationsminister Heléne Fritzon skrev så här apropå uttalandet på sin Facebook:

”Däremot finns det inget förslag vad gäller att neka papperslösa barn skolgång och vi har inga planer på det. Men de principiella resonemangen är viktiga. Välfärden i Sverige är till för våra medborgare och de som har laglig rätt att vistas i landet”.

Att den skärpta migrationspolitiken skulle ha att göra med utmaningen från Sverigedemokraterna, som lockat många tidigare S-väljare främst inom LO-kollektivet, vill man inte kännas vid.

Räknar med stöd

– Vårt förslag i dag bottnar i traditionell socialdemokratisk politik där vi värnar asylrätten, står upp för FN-kvotsystemet och fortsätter med ett aktivt bistånd ute i världen, säger Fritzon.

Så sent som i går kunde Aftonbladet berätta om den interna kritik som Migrationspolitiska S-föreningen inom Stockholms socialdemokrater riktar mot regeringen och dess migrationspolitik. Föreningen har granskat den tillfälliga lag som gäller till juni 2019 och de konsekvenser man anser att den får.

Stefan Löfven räknar med att Socialdemokraternas skärpta politik ska få stöd av andra partier i riksdagen.

– Vi borde kunna ha en bred överenskommelse över blockgränsen. Beskedet till svenska folket ska vara att den här frågan löser vi, och om vi har en långsiktig lösning blir den också förankrad i folkdjupet. Jag är övertygad om att flera partier är intresserad av det, säger han.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

ANNONS

Hjälp barnen på plats! Genom UNICEF kommer din hjälp fram.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Samhälle

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

M-ledaren hyllar hårda S-politiken – tror på uppgörelse

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Migrationspolitik

Heléne Fritzon

Stefan Löfven

Socialdemokraterna