Talman Urban Ahlin agerade oproffsigt

Talman Urban Ahlin agerade ”oprofessionellt” mot en medarbetare 2008 – men agerandet kan inte karaktäriseras som sexuella trakasserier.

Det visar den interna utredning som Socialdemokraterna låtit en advokat göra.

– Man konstaterar att han tilldelades en reprimand 2008 och att det bedöms vara en adekvat påföljd, säger Lisa Hedin, kanslichef (S).

Aftonbladet har tagit del av den utredning som Socialdemokraterna gett advokatbyrån Setterwalls i uppdrag att genomföra. Grunden är de anklagelser som riktats mot talman Urban Ahlin i samband med höstens Metoo-rörelse.

Utredningen berör personalsituationen på Socialdemokraternas partikansli 2008, då Ahlin var partiets utrikespolitiska talesperson.

Olämpliga sms

Bland annat behandlas de sms som Urban Ahlin har skickat till en kvinnlig medarbetare. Man slår fast att sms:en inte har haft en sexuell innebörd, men att han har agerat oprofessionellt och olämpligt.

Advokatbyråns utredare Åsa Erlandsson skriver:

”Utredningen har inte tagit del av sms:en men redan av XX:s egna uppgifter framgår att fråga inte varit om sms med sexuell innebörd. Det är dock utredningens bedömning att sms:en varit oprofessionella. XX:s och UA:s berättelser skiljer sig i övrigt åt på avgörande punkter.”

Utredaren konstaterar att ord står mot ord.

Och fortsätter:

”Utredningen bedömer inte att det är möjligt att idag – tio år senare – säkert säga vad som faktiskt hänt och därmed om UA:s agerande mot XX kan karaktäriseras som sexuella trakasserier. Bedömningen är också att situationen, oavsett vilken version som bedöms, inte når upp till vad som krävs för att fråga ska vara om ett brottsligt och straffbart agerande.”

S: ”Olämpligt men inte brottsligt”

Socialdemokraternas kanslichef Lisa Hedin säger att hon nu hoppas att frågan ska vara färdigutredd.

– Advokatbyrån kom fram till att det är svårt att fastställa exakt vad som hände för tio år sedan men att Urban Ahlins beteende, oavsett vilken version eller minnesbild som är korrekt, var olämpligt och oprofessionellt, men att det inte var brottsligt, säger hon.

– Man konstaterar också att han tilldelades en reprimand vid det tillfället 2008 och att det också bedöms vara en adekvat påföljd.

Vad betyder det här för situationen i dag, när Ahlin är talman?

– Det här förändrar inte vår bedömning, det har inte framkommit något nytt än det som framkom 2008. Även om jag törs säga att den här utredningen har större omfattning än den som gjordes då.

Under utredningens arbete har ungefär 15 personer intervjuats, däribland de direkt inblandade.

Ber om ursäkt

Socialdemokraterna får kritik för att man 2008 inte berättade för kvinnan att man hade gjort en utredning och att dåvarande gruppledaren i riksdagen, Sven-Erik Österberg, hade utdelat en reprimand till Urban Ahlin.

”Särskilt borde hon ha informerats om att SEÖ hade gett UA en reprimand och en varning om att fortsatt liknande beteende inte var acceptabelt.” skriver advokatbyrån.

Lisa Hedin ger kritikerna rätt. Hon jobbade själv inte inom S partikansli då, men håller med om att det var fel att inte berätta för kvinnan vad som gjorts.

– Hon har ju känt att hon inte har fått veta att det hölls ett samtal och att det gavs en reprimand. Så kan man inte göra, säger Hedin.

– Det kan jag bara be henne om ursäkt för, och en sådan ursäkt har jag också framfört.

Utbildat efter Metoo

Lisa Hedin menar att det i dag råder ett helt annat klimat än för tio år sedan i dessa frågor, inte minst efter MeToo. Och hon framhåller att hennes eget parti har agerat för att motverka att något liknande händer framöver.

– Vi har utbildat våra chefer på partikansliet så de är extra kunniga i de här frågorna. Och vi har utbildat 50 ambassadörer som ska resa runt i organisationen för att prata om hur vi ska bli bättre på att undvika sånt här och också om hur vi ska hantera om det ändå uppstår, säger hon.

Aftonbladet söker talman Urban Ahlin.


Vill du ha fler politik- och samhällsnyheter i ditt flöde? Följ Aftonbladet Samhälle på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE