Broschyr till den som är gift med barn kritiseras

Socialstyrelsens broschyr ”Information till dig som är gift med ett barn” väcker kritik på Twitter.

”Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans”, står det i foldern.

– För glättigt och för svensk-byråkratiskt. Som om det vore CSN eller vaccination. Och var är ordet fängelse? skriver Tobias Billström (M) på Twitter.

I broschyren ”Om du är gift med ett barn” förklaras vad som gäller angående barnäktenskap i Sverige.

Där betonas att barnäktenskap är förbjudet, att barn har rätt att gå i skola och att det är brottsligt att ha sex med barn under 15 år.

”Det är olämpligt”

Men tonen i Socialstyrelsens och Migrationsverkets folder har väckt kritik, bland annat på Twitter.

”Informationsskrift från Socialstyrelsen till män gifta med barn. Väntar bara på nästa del om könsstympning och formuleringen ’Om du planerar att könsstympa din dotter så är det olämpligt’”, skriver rektorn för Sjumilaskolan i Göteborg, Hamid Zafar och fortsätter:

”Att man använder ordet olämpligt i samma mening som sexuella handlingar med ett barn. Det är olämpligt.”

Även riksdagsledamoten Sofia Damm (KD) riktar kritik mot broschyrens utformningen.

– Jag vet, vi avdramatiserar lite och delar ut en broschyr som ser trevlig ut, skriver hon på Twitter.

– Att denna rapport ens getts ut. Och skrivningarna i den så otydliga. Man tror det är ett skämt men det är Sverige 2018, skriver Caroline Szyber, även hon riksdagsledamot från KD.

132 barn som var gifta

I en utredning från Migrationsverkets från mars 2016 identifierades 132 barn som uppgett att de var gifta. Utredningen visade dock att det finns ett stort mörkertal.

SCB hittade i sin utredning gjord 2014 till 2017 109 barn – 95 flickor och 17 pojkar – mellan 15–17 år som var gifta.

Varje år ingår 14 miljoner flickor under 18 år äktenskap i världen, enligt Socialstyrelsens broschyr ”Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta”.

Aftonbladet söker ansvariga på Socialstyrelsen och Migrationsverket för en kommentar.

Socialstyrelsens broschyr om barnäktenskap
Publisert:

LÄS VIDARE