Så vill M gå vidare efter Metoo - ska se över hela partikulturen

avPär Karlsson

I spåren av Metoo.kampanjen har M-ledaren Ulf Kristersson skrivit ett brev till de kvinnor i partiet som stödde uppropet ”I maktens korridorer”.

Nu inleds även ett flerårigt arbete med att förändra Moderaternas värdegrund.

– De som ägnar sig åt sexism och kränkande behandlingar hör inte hemma i vårt parti, säger partisekreterare Gunnar Strömmer (M).

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Gunnar Strömmer (M), partisekreterare, och Karin Enström (M), riksdagsledamot.

Under hösten har det till följd av #metoo-kampanjen framkommit vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor i en lång rad branscher i Sverige. Så även inom politiken.

Nu inleder Moderaterna, där det som i andra partier förekommit vittnesmål om sexuella trakasserier, ett arbete med att ser över och förändra sin partikultur.

Redan i förra veckan slog sa M-ledaren Ulf Kristersson i sitt jultal att ingen del av samhället var förskonad, inte heller hans parti.

– Vi kommer själva ta detta på stort allvar, sa han.

Nu inleder M ett arbete med att se över sin partikultur för att se hur man ska kunna gå vidare efter #metoo. Det handlar om att mota bort sexuella trakasserier men även mobbning och kränkningar.

– Vi har ingen grund för att tro att det skulle vara värre hos oss än någon annanstans, men det här är vårt parti och vårt ansvar, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

M vill förändra partikulturen

Under hösten har en grupp i partiet arbetat med att utreda och hantera den ärenden om sexuella trakasserier som kommit upp. Det arbetet ska fortsätta.

Ulf Kristersson har också skrivit ett personligt brev till cirka 200 M-kvinnor som skrev under uppropet ”I maktens korridorer”. Där ger han dem sitt stöd och uppmanar dem att höra av sig med synpunkter.

– Vi har försökt arbeta metodiskt med de berättelser och frågor som kommit upp under hösten som har rört M. Men då väcks också frågan vad vi gör med den här erfarenheten på längre sikt, säger Gunnar Strömmer.

Partiledningen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska leda arbetet med att se över partiets värdegrund, projektet kallas för ”M2”.

Gruppen, som leds av riksdagsledamoten Karin Enström (M), ska utvärdera det arbete som gjorts kring de ärenden som kommit upp under hösten. Men framför allt ska man på längre sikt, fram till partistämman 2019, genomlysa och se vilka förändringar som behövs av partikulturen både inom moderpartiet och i alla sidoorganisationer.

– Vi ska på djupet titta på kulturen i vår organisation kopplat till hur män och kvinnor beter sig mot varandra, men också på ett djupare plan, säger Enström.

Hon säger att politiska organisationer är speciella, då det alltid finns ett mått av intern konkurrens, framför allt i nomineringstider.

– Vi ska se på hur man kan rigga en organisation som kan klara det. Vi ska titta på existerande policys och alla typer av styrdokument som vi har och se om de är tillräckliga. De är de nog inte, vi har självklart brister på olika nivåer.

Ska genomlysa partiet efter #metoo

Enström, som också är M:s gruppledare i EU-nämnden, menar att det kommer att uppstå problem kring trakasserier och mobbning i M även framåt.

– Men då ska vi vara säkra på hur vi hanterar det. Jag ser det här arbetet som omfattande och djupgående men också som väldigt nödvändigt. Vi är ett politiskt parti som grundar sig på värderingar om mänskliga fri- och rättigheter och att alla ska ha samma chans, då kan inte vi som parti ha en kultur som går tvärtemot det.

Gruppen komma också att ta in extern hjälp under arbetets gång.

Gunnar Strömmer säger att en nyckelfråga framöver kommer att handla om ledarskapet i partiet.

– Vi som har ledande roller i partiet har också ett personligt ansvar som går ut över vårt eget beteende. Vi har ett ansvar att bära våra värderingar också i vårt eget sammanhang.

Budskapet framöver ska vara tydligt.

– De som ägnar sig åt sexism och kränkande behandlingar hör inte hemma i vårt parti, säger Strömmer.

ARTIKELN HANDLAR OM