Konflikten mellan SD och SDU

Konflikten trappas upp - SDU anmäler SD till Datainspektionen

Av: 

Pär Karlsson

SAMHÄLLE

Efter en lång konflikt bröt Sverigedemokraterna helt med SDU - men striden är inte över.

Nu har ungdomsförbundet anmält partiet till Datainspektionen efter att SD vägrat göra sig av med SDU:s medlemsregister.

– Det är inte självklart hur vi ska hantera registret, säger SD:s presschef Henrik Vinge.

I lördags beslöt Sverigedemokraterna att helt bryta med SDU. Konflikten mellan moderpartiet och ungdomsförbundet hade då pågått under flera år. Det hela kulminerade när SDU på sin kongress valde Jessica Ohlson till sin nya ordförande. Hon står nära de tidigare ledarna, Gustav Kasselstrand och William Hahne, och SD-ledningen accepterade inte att hon valdes

Moderpartiet planerar nu att starta en ny ungdomsverksamhet. SDU-ledningen har samtidigt meddelat att man nu ska göra allt i sin makt för att byta ut partiledningen med Jimmie Åkesson i spetsen.

Efter brytningen har åsikterna gått i sär mellan parterna på flera punkter, bland annat när det gäller vem som har rättigheten till namnet Sverigedemokratisk ungdom och om huruvida det är ombuden på SD:s landsdagar som ska bestämma om brytningen blir av.

Nu kan Aftonbladet avslöja att det blir strid på ännu en punkt. SDU har anmält SD till Datainspektionen för vad man själva kallar "olaglig registerhantering".

Vill inte lämna ut medlemsregister

I ett internt mejl som skickats ut till förtroendevala inom SDU, som Aftonbladet tagit del av, skriver ungdomsförbundets registeransvarige Eric Myrin att man under flera år givit moderpartiet tillstånd att sköta administrationen kring registrering av SDU:s medlemmar.

Men efter brytningen i helgen förändrades läget. Då fattade SDU:s nyvalda förbundsstyrelse beslut om att detta tillstånd skulle upphöra och SD nu skulle radera det medlemsregister för SDU som man fortfarande sitter på.

I mejlet står att "SD har dock vägrat att följa detta, vilket har gjort att vi igår var tvungna att göra en anmälan till Datanspektionen". Det är en myndighet med uppdrag att "genom sin tillsynsverksamhet bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet".

Enligt SDU-ledningen har SD inte längre någon laglig rätt att inneha ungdomsförbundets medlemsregister.

Man varnar också förtroendevalda i SDU för att använda det egna medlemsregistret för att i arbetet med att värva medlemmar till SD:s nya ungdomsförbund.

"Registret får enligt lag användas för SDU:s syften. All annan hantering, så som värvning till andra organisationer är olaglig och kommer att polisanmälas", skriver Myrin.

"Inte glasklart vad som gäller"

SD:s presschef Henrik Vinge säger att det råder oklarheter om hur frågan ska lösas. 

– Det stämmer att vi har skött både vårt eget och SDU:s medlemsregister. I och med brytningen med SDU så uppstår ju frågan hur vi ska hantera deras register och de uppgifter som finns där.

Han berättar att partiet tagit kontakt med en advokatbyrå som man bett reda ut vad som gäller.

– För det är inte helt glasklart vilka regler som ska tillämpas. Under tiden har vi satt registret i ett slags karantän. Ingen har tillgång till det och vi kommer heller inte att lämna ut det till någon eller förstöra det under tiden. Vi får se om vi antingen kan använda det, ska förstöra det eller lämna ut det.

Enligt Vinge har rutinerna historiskt varit att SDU fått sitt aktuella medlemsregistret skickat till sig av SD varje vecka. Men i och med helgens brytning har detta upphört.

– Den senaste versionen av registret de har är antagligen från förra veckan. Och man ska då tänka på att cirka 200 personer har lämnat dem sedan dess. Så de ska nog vara försiktiga med att använda det, säger han.

Datainspektionen bekräftar att de tagit emot en anmälan som de titluerar som "ett klagomål enligt personuppgiftslagen".

ANNONS EXTERN LÄNK

50% rabatt på presenter varje dag hos Cervera – missa inte alla klipp

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Konflikten mellan SD och SDU

Sverigedemokraterna

SDU, Sverigedemokratisk Ungdom

Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen)