M-press på Löfven: ”Förhindra att nya tältläger byggs”

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 5

SAMHÄLLE

Moderaterna kräver att regeringen snabbt går vidare och genomför reformer så att nya läger inte etableras på andra håll i landet.

Man vill ge kommunerna möjlighet att förbjuda tiggeri lokalt och ha egen personal som kan förhindra att nya läger dyker upp.

– Det är märkligt att de väljer att kritisera regeringen efter att de tittat åt andra hållet i åtta år, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Stefan Löfven (S)
Stefan Löfven (S)

Efter flera turer inledde polisen i går morse avhysningen av de boende i migrantlägret Sorgenfri i Malmö. Flera aktivister och EU-migranter begav sig därefter till Malmö stadshus för att protestera mot att lägret ska rivas.

Statsminister Stefan Löfven (S) slog i en intervju med TT fast att avhysningen var korrekt.

– Det ska självklart genomföras med respekt för de mänskliga rättigheterna, men det är också så att man får inte bosätta sig var som helst i Sverige.

Han poängterade också att ansvaret för de boende till stor del ligger på deras hemländer Bulgarien och Rumänien.

Även Moderaterna tycker att polisens agerande var bra.

– Det är bra att det inte etableras kåkstäder i Sverige och vi står bakom att polisen nu har agerat, säger partisekreteraren Tomas Tobé (M).

Vill att regeringen agerar

Han säger att han i grunden delar Löfvens uppfattning om att huvudansvaret för de boende från lägret ligger på deras hemländer.

– Det är klart att det är viktigt att det här görs med respekt, men det kan inte vara Sverige som ska ansvara för de här människorna som har fått dåliga möjligheter till utbildning och egenförsörjning i sina egna länder.

Men där tar samsynen slut. Nu kräver M att regeringen tar krafttag så att det inte dyker upp nya läger på andra håll. Partiet har tidigare lanserat två förslag som man vill att regeringen nu ska gå vidare med. Det handlar om att man vill ge kommunerna möjlighet att förbjuda tiggeri på särskilda platser. Dessutom vill man att de ska få ha egen personal som ska kunna förhindra att det etableras nya tältläger.

– Stefan Löfven verkar ju ha förståelse för att det är orimligt att det etableras kåkstäder i Sverige. Men då borde han också vara öppen för att nu ge ett sådant här besked till kommunerna. Det här är oerhört svår fråga men vi behöver nu se till att vi får fram förslag här och nu. Vi skulle stödja sådana förslag i riksdagen, säger Tobé.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) menar dock att de båda M-förslagen är slag i luften.

– Samma dag som polisen avhyser i Malmö säger Moderaterna att det i stället för polis skulle var väktare som skulle göra den här typen av avhysningar. Det tror jag är helt orimligt. De har inte den utbildning som krävs och de har inte det lagstöd som krävs, säger han.

Ygeman slår tillbaka

Ygeman menar också att förslaget om lokala tiggeriförbud i kommunerna skulle bli verkningslöst.

– Den möjligheten finns redan i dag i och med den kommunala ordningsstadgan. I och med den kan man till exempel avhysa folk som hindrar en brandväg, aggressivt tigger eller är i vägen för folks möjligheter att passera på gågator. Problemet är väl att det inte finns någon kommun som har prövat det ännu.

Han kritiserar också Moderaterna för att inte ha agerat alls i frågan under sina år i regeringsställning.

– Det är märkligt att de väljer att kritisera regeringen efter att de tittat åt andra hållet i åtta år.

Hur ska nya läger undvikas?

– Jag tror att polisen måste agera mycket tidigare än vad man har gjort. Det var ett av problemen i Malmö, att man lät det gå så långt. Det ska aldrig gå att slå sig ned i någon annans fastighet eller någons mark. Då ska man avvisas direkt med stöd i polislagen.

Ygeman menar att regeringen redan genomförbart flera reformer för att ta tag i problematiken med flyktingläger.

– Vi har skrivit avtal med Rumänien. Vi håller på att skriva avtal med Bulgarien. Vi har satsat 50 miljoner på romsk inkludering. Och vi avhyser sådana som har bosatt sig på andras mark.

Publicerad: