Klimatförändringar

M-toppen: Klimatkris är bara ett modeord för alarmister

Av: 

Olof Svensson

SAMHÄLLE

M-toppen Jan Ericson kallar Johan Rockström för en domedagsprofet och anser att Greta Thunberg har skrämts upp av vuxna i sin omgivning.

Tack vare ökad koldioxid blir jorden grönare, menar han.

– Jag anser inte att det finns något forskningsstöd alls för att det pågår en klimatkris.

Moderatpolitikern och riksdagsledamoten Jan Ericson beskriver sig själv som en politisk influencer. Han tar ofta upp klimatförändringarna och anser att larmen om den globala uppvärmning är överdriven.

Det som FN:s klimatpanel IPCC slår fast – att människans påverkan ligger bakom merparten av temperaturökningen som skett sedan 1990-talets mitt – anser han inte är klarlagt.

– Det är väl känt att jordens klimat ändrats ofta och dramatiskt genom historien. Trots detta sätts i dag en bild av att alla klimatförändringar i dag enbart beror på människan. Att alla tidigare naturliga faktorer som påverkar klimatet plötsligt skulle ha försvunnit tycker jag är den allvarligaste formen av klimatförnekelse, säger han.

Parisavtalet kostar enorma pengar

Alla världens länder har skrivit under Parisavtalet och förbinder sig därmed att hålla den globala uppvärmningen under två grader, med en ambition på under en och en halv. Jan Ericson ifrågasätter däremot nyttan med avtalet. Även om vi, mot förmodan, lyckas uppfylla det skulle det inte påverka den globala temperaturen särskilt mycket, anser han.

– Däremot skulle det kosta enorma pengar. Sedan kan man ju fundera över hur vi vet att dagens temperatur och koldioxidhalt verkligen är den globalt sett mest optimala för jorden?

De flesta forskare är ense om att det finns andra faktorer än människans utsläpp som påverkar klimatet, men de menar också att människans utsläpp har gjort att den globala temperaturhöjningen har accelererat, skriver du under på det?

– Som sagt, det flesta forskare är överens om att människan i viss mån påverkar klimatet, och jag har ingen anledning att betvivla det. Frågan är hur mycket. Samtidigt är ju temperaturökningen enligt satellitmätningar, UAH, i princip noll de senaste 20 åren, och endast 0,4 grader upp sedan 1979, alltså på 40 år. Temperaturen har inte alls accelererat.

Jorden blir grönare

Andra mätningar visar däremot att uppvärmningen är mycket högre än 0,4 grader. Enligt en sammanvägning från mätningar från institut i Europa, USA och Japan har temperaturen ökat en halv grad bara de senaste tio åren.

Enligt Johan Rockström har vi bara tio år på oss att ställa om, sedan är det för sent. Skriver du under på det?

– Nej. Rockström är en domedagsprofet som går mycket längre än FN:s klimatpanel och längre än de mest alarmistiska politikerna. Hotet att ”vi har bara tio år på oss” har vi hört ganska länge nu.

Jan Ericson pekar bland annat på att havsnivåerna stigit stadigt i hundratals år och att betydligt fler människor dött av kyla och svält än av värme.

– Tack vare ökad koldioxidhalt växer det mer, jorden blir bevisligen grönare och skördarna större vilket gör att färre svälter.

Klimatkris är ett nytt modeord

Om det pågår en klimatkris, hur tycker du att vi ska ta oss ur den?

– Jag anser inte att det finns något forskningsstöd alls för att det pågår en klimatkris. Det är bara ett nytt modeord som klimatalarmister använder i samhällsdebatten.

M-toppen anser att satsningar på teknisk utveckling och innovationer är den mest effektiva klimatpolitiken. Han tycker också att Sverige bör satsa mer på åtgärder utomlands, snarare än på hemmaplan.

Thunberg har fel

Vad anser du om Greta Thunbergs kamp?

– Jag tycker man ska vara försiktig med att kritisera en 16-åring. Hon har skrämts upp av vuxna i sin omgivning att jorden håller på att gå under och tror verkligen på detta. Hennes engagemang imponerar, men jag tycker lite synd om henne. I sak har hon såklart fel om sina undergångshot, och hon utnyttjas som en bricka i ett spel där andra försöker tjäna pengar på henne.

Vad gör du själv för att minska dina utsläpp?

– Inget speciellt eftersom jag som sagt inte tror att det har någon större betydelse för klimatet. Däremot försöker jag leva så hållbart och miljövänligt som möjligt och  minska energiförbrukning och avfallsmängder.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

LÄS VIDARE

Interna kritiken mot M-toppens klimatutspel: Skadar tilltron

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringar

Jan Ericson

Johan Rockström