Dokument visar: De prioriteras bort från intensivvård

Personer med en biologisk ålder över 80 år ska prioriteras bort i intensivvården under coronakrisen.

Detsamma gäller de mellan 70 och 80 år som har signifikant svikt i mer än ett organsystem.

Det framgår av dokument som Karolinska universitetssjukhuset har skickat ut till ansvariga läkare.

I ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska universitetssjukhuset, och som Aftonbladet har tagit del av, listas vilka patientgrupper som ska få intensivvård och vilka som ska bortprioriteras om coronaepidemin leder till platsbrist.

För dem med en biologisk ålder över 80 är det inte aktuellt med intensivvård, enligt dokumentet. Det samma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem. Personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem ska också bortprioriteras.

Svikt i organsystem kan till exempel handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar. (Respiration, cirkulation, njurfunktion, som det står i dokumentet).

Det framgår också av dokumentet att patienter som redan intensivvårdas ska kunna få intensivvården avbruten om de tillhör någon av ovanstående kategorier.

Faksimil av dokumentet.
Faksimil av dokumentet.

”Gummiparagraf”

Dokumentet ska ses som ett beslutsstöd till läkare som är ansvarig för att inleda eller avbryta intensivvård.

Det framgår också att det gäller ”biologisk ålder”, alltså inte personens faktiska (kronologiska) ålder. Om man är allvarligt sjuk kan den biologiska åldern bedömas vara högre eller lägre än den faktiska åldern.

En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med menar dock att användningen av biologisk ålder är mycket svår att göra i praktiken.

– Patienter ska bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte ska tas till ålder utan till ”biologisk ålder”, säger läkaren, som vill vara anonym.

Följer Socialstyrelsens riktlinjer

Direktiven från Karolinska sjukhuset bygger på de riktlinjer som Socialstyrelsen har gått ut med angående intensivvård under extraordinära förhållanden, vilket coronaepidemin är. Men Socialstyrelsens riktlinjer innehåller inga detaljerade direktiv om åldersgrupper. Det står dock att det är tillåtet att ta hänsyn till patientens biologiska ålder. Prioriteringar utifrån en patients kronologiska ålder får dock inte ske.

Karolinska sjukhusets pressavdelning skriver i ett mejl. ”Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer och prioriteringsprinciper för intensivvården. Det är inte kronologisk ålder utan biologisk ålder som gäller i bedömning av patienter för intensivvård. Den medicinska prioriteringen utgår alltid ifrån patientens prognos att klara av intensivvård och att återhämta sig. Vi ska inte utsatta patienter för en mycket tuff vård om inte prognosen för patienten motiverar det.”

Gäller när det är absolut platsbrist

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, skriver i ett mejl till Aftonbladet att bedömningen ska göras först när det är absolut brist på platser, vilket det ännu inte är.

– Antalet patienter i behov av intensivvård har ökat men också antalet platser. Idag har vi över 300 intensivvårdsplatser och på skärtorsdagsmorgonen var 79 av dem lediga. Det har alltså inte funnits anledning att generellt göra de tuffa prioriteringarna som Socialstyrelsens riktlinjer ska vägleda kring.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln stod det felaktigt att personer mellan 60–70 som har svikt i maximalt två organ ska bortprioriteras. Det är rättat till personer som har svikt i mer än två organsystem.


PODD Så är det att sitta i en väldigt lång karantän

Med Johan Björnfot, som medverkar från kinesiska Wuhan.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Läs mer om coronapandemin

Publisert:

LÄS VIDARE