S-ledningen: ”Svensk skola ska vara fri från religiösa inslag”

Socialdemokraternas partiledning skärper nu tonen rejält kring religiösa friskolor.

Inför kongressen lanserar man en ny linje som innebär att skolorna skulle tvingas stänga om de fortsätter att driva sin verksamhet som de gör i dag.

– Svensk skola ska vara fri från religiösa inslag, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Inför Socialdemokraternas kongress, som inleds på lördag, har det interna trycket ökat på att partiet ska fatta ett beslut om förbud mot religiösa friskolor. I veckan har debatten eldats på av ett avslöjande i Kalla Fakta i TV4 om hur barn på en muslimsk friskola delades upp efter kön på skolbussen.

Budskapet från Stefan Löven och partiledningen har hittills varit att tillsynen ska skärpas och att all undervisning ska vara fri från religiös påverkan.

Men bara dagar inför kongressen så skärper S-ledningen tonen.

Partiledningen nya linje, som presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi (S), innebär att man söker stöd på kongressen för att alla religiösa inslag ska bort ur skolan. I dag är det enligt lag tillåtet med religiösa inslag så länge det inte är under lektionstid.

– Det finns tydliga brister i dagens system som gör att vi använder skattepengar till att finansiera skolor som har en tydlig religiös inriktning, säger Shekarabi.

Han menar att lagstiftningen måste skärpas rejält.

– Från en socialdemokratisk synpunkt måste vi landa i att svensk skola ska vara fri från religiösa inslag. Där är vi inte i dag, vi har en lagstiftning som har tillåtit detta, vilket innebär att vi i praktiken har religiöst förtryck i våra skolor som finansieras med skattemedel i ett land med skolplikt.

Vill ha bort alla religiösa inslag i skolan

Han fortsätter:

– Undervisningen ska vara objektiv och utgå ifrån kunskap. Vi ska ha en skola som motverkar diskriminering mellan könen. Det vi har sett hittills är något som inte kan accepteras.

Att det tillåtits religiösa inslag visar, enligt ministern, på ett grundläggande problem i svensk skola.

– Vi har för slapp styrning. Vi är det enda landet i Europa som tillåter vinstuttag från skolan och även på det här området har vi haft en inställning som är felaktig. Vi ska ha regelverk som innebär att de religionsinslag vi har i skolan ingår i religionsundervisningen.

Samtidigt lyfter han fram att elevers religionsfrihet ska försvaras, samt deras rätt att utöva sin religion.

– Men att ha starka religiösa inslag som dessutom står i direkt strid med läroplanen och svensk skollagstiftning, det visar att något är fel. Då behöver vi förtydliga lagstiftningen och vi behöver fatta ett principiellt ställningstagande på kongressen om att skolan ska vara fri från religiös påverkan.

”Något som jag hatar”

Shekarabi lyfter också fram sina personliga erfarenheter från sin skolgång i Iran på 1980-talet. Då delades barnen i skolan upp efter kön.

– Det är något som jag hatar och jag vill inte se det i Sverige. Det ska vara självklart att vi står upp för jämställdhet i svensk skola och vi ska ha regler som tvingar fram detta.

I dag finns 66 stycken religiösa friskolor i Sverige. Shekarabi menar att de kan få finnas kvar - men bara om de anpassar sig enligt de nya lagar S-ledningen vill driva fram.

– De får anpassa sig till svensk lagstiftning. Självklart behöver man göra de här förändringarna med respekt för Europakonventionen och internationella överenskommelse. Men man får följa svensk lag, det är det som gäller i Sverige.

Shekararbi tror att partiet under kongressen kommer att fatta ett beslut som innebär är de religiösa inslagen ska bort helt.

– Jag är övertygad om att väldigt många socialdemokrater reagerar väldigt tydligt mot de här rapporterna och att vi ser det här som ett hot mot vårt sätt att leva.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN