Polisens resultat: Antalet utredda våldsbrott fortsätter rasa

avJonathan Jeppsson

Polisen reder ut allt färre våldsbrott, rån och stölder.

Det visar siffror som Aftonbladet tagit fram för årets tio första månader.

– När det gäller våldsbrott så är vi inte nöjda. Vi tvingas prioritera det dödliga våldet, säger Håkan Wall på Nationella operativa avdelningen.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Polisen reder ut allt färre våldsbrott, rån och stölder.

År 2015 inleddes den största omorganisationen inom polisen på 50 år. 

Målet var en effektivare organisation, men kritiken mot förändringarna blev omfattande – både internt och externt.

Samtidigt har polismyndigheten i framför allt storstadsområdena de senaste åren varit hårt ansträngd. Orsaken: ett stort antal gängrelaterade skjutningar.

Färre utredda brott

2016 minskade antalet utredda brott med nästan 12 000 ärenden.

Under 2017 har utvecklingen vänt något uppåt totalt sett – men långt ifrån i alla kategorier.

När det gäller våldsbrott har trenden fortsatt nedåt mot en ny bottennivå. Förra året klarades 15 710 brott upp under årets tio första månader och överlämnades till åklagare.

I år är motsvarande siffra 15 330. Det är drygt 2 600 färre än för två år sedan.

– När det gäller just våldsbrott så är vi inte nöjda. En av delförklaringarna till att vi har redovisat ett sämre resultat är ju en följd av det dödliga våldet i gängmiljö. Vi tvingas då prioritera det dödliga våldet och det gör att viss annan utredningsverksamhet påverkas. Men oaktat det så är vi inte nöjda, säger Håkan Wall, enhetschef på Nationella operativa avdelningen.

Flyttar resurser

Lika dystert är resultatet när det gäller tillgreppsbrott, som stöld och rån. Där har antalet ärenden som lämnas över till åklagare minskat från 7 602 till 6 887 under årets tio första månader, jämfört med samma tidsperiod förra året. Samma utvecklingen syns bland stölder i butik - där minskar antalet uppklarade brott från 18 284 till 16 732.

Håkan Wall menar att det bland annat har att göra med att resurser flyttats över till de grövre brotten.

– Det har skett en medveten överföring av utredare till de grova våldsbrotten. Det är ju så att straffvärdena styr vad som prioriteras.

”Inte helt nattsvart”

Men samtidigt finns det ljusglimtar i statistiken. När det gäller kategorier som exempelvis narkotika- och trafikbrott ökar antalet ärenden som polisen lämnar över till åklagarmyndigheten.

– När vi gick in i polisens omorganisation då gjorde vi väldigt stora tapp i de här ärendena som jag kallar egeninitierade.– trafik- och narkotikabrott till exempel. Nu börjar vi sakta komma ikapp, och närma oss normala nivåer. Det är en temporär återhämtning i det vi tappade efter omorganisationen, säger Håkan Wall.

– Det är inte helt nattsvart, det känns ändå tillfredsställande att vi redovisar fler ärenden - låt vara i de egeninitierade ärendena.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott