MP tar upp kampen om kulturväljarna

Foto: Miljöpartiet ska nå kulturväljarna. Utbildningsminister Gustav Fridolin är en av de som tar fram den nya planen.
SAMHÄLLE

Miljöpartiet ska profilera sig som ett kulturparti.

I en gemensam aktion formar nu kulturministern och utbildningsministern en plan för kulturskolan.

– När vi går till val 2018 ska en av anledningarna att rösta på oss vara vår kulturpolitik, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke vill att en halv miljon barn ska nås av kulturskolans aktiviteter innan mandatperioden är slut.

– Vi vet hur viktig kulturen är för att alla ska få en bra skolgång. Det finns kopplingar mellan kulturen och eleven och barnets förmåga att ta till sig andra ämnen, säger Gustav Fridolin.

– Den kulturella bildningen är en investering. Jag ser det som ett privilegium att jag fick spela piano, klarinett och blockflöjt i kulturskolan. Jag har fått en kulturell bildning med mig trots att mina föräldrar inte är rika, säger Alice Bah Kuhnke.

Åker ut och besöker skolor

S och MP aviserade redan i vårändringsbudgeten en ökad satsning på kulturskolan. Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin kommer nu åka ut i landet och besöka kulturskolor. Parallellt pågår en utredning om kulturskolans framtid.

Ett mål är att forma en bredare syn på kultur och kulturskolan.

– Det ska vara allt ifrån elektronisk programmering till nyckelharpa, säger Alice Bah Kuhnke.

Återinför bildningskulturen i skolan

Gustav Fridolin lyfter även fram att kultursatsningen är ett led i att återinföra bildningskulturen i skolan.

– Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt egna lärande. Bildningskulturen hänger samman med kulturarbetet, säger Gustav Fridolin.

Vilka väljare vill ni locka med den här satsningen?

– Det här är viktigt för alla. Vi vill att kultur och kulturell bildning ska vara till för alla och inte bara de vars föräldrar har mycket pengar, säger Alice Bah Kuhnke.

ARTIKELN HANDLAR OM