Valet 2018

Stora behov av nya förskolor och skolor närmaste åren

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Babyboomen i Sverige sätter hård press på landets kommuner de närmaste åren.

Till 2026 måste det byggas nära 1 400 nya förskolor och skolor, visar färska siffror från finansdepartementet.

– Det kommer att vara en tuff utmaning men också en fantastisk möjlighet, säger Magdalena Andersson (S).

Sverige växer så det knakar. Inom de närmaste åren väntas både antalet barn och äldre öka rekordartat.

Detta ställer stora krav på landets kommuner som måste ta fram förskolor, skolor och äldreomsorg i samma takt.

– Under två mandatperioder framåt kommer det födas väldigt många barn och det gör att vi kommer att behöva massa nya förskolor och skolor och anställa en massa ny personal, säger finansminister Magdalena Andersson.

Behövs 719 nya förskolor till 2026

Enligt finansdepartementets beräkningar kommer det att krävas ett omfattande byggande av förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i landet till 2026.

Totalt kommer det att behövas 719 förskolor, 398 grundskolor och 278 gymnasier, om antalet barn per verksamhet beräknas utifrån dagens nivåer.

Magdalena Andersson menar att det blir en stor utmaning för samhället, men att det kommer att vara fullt möjligt att göra.

– Det kommer att kräva omfattande ekonomiska tillskott till kommunerna för att de ska klara att bygga och anställa personal. Men det kräver att man prioriterar det framför att genomföra stora skattesänkningar, säger hon.

– Vår bedömning är att man måste avsätta minst 20 miljarder för hela välfärden under nästa mandatperiod och ytterligare tillskott mandatperioden därefter. Annars kommer barngrupperna bli större och fler barn i varje klassrum, med de kvalitetsförsämringar som det skulle innebära.

Akut personalbrist

Att Sverige växer utmanar dock inte bara kommunerna i fråga om att ta fram lokaler till alla verksamheter. Lokalerna ska även bemannas av personal i yrkesgrupper där det redan nu råder stor brist. Inte minst bland lärare är behoven akuta.

– Vi behöver utbilda fler barnskötare, förskollärare och lärare, men det kommer att ta tid. Därför vill vi också anställa fler assistenter som kan avlasta den utbildade personalen så att de som är proffs på att sköta barn får vara proffs på det de är utbildade för. Administrationen kan andra sköta, säger Andersson.

Hur stor förklaring till att antalet unga ökar förklaras av de senaste årens migration till Sverige?

– De barn som föds är barn som föds i Sverige, men naturligtvis med föräldrar som både är födda i Sverige och i andra länder. När man ser till demografin så ser man att de som kommit till Sverige har kommit i de åldersgrupper där det finns få svenskar, så de har demografiskt åldersmässigt motverkat vår utveckling.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd 20-pack i hög kvalitet - handla enkelt här.

MEDS

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Välfärd

Magdalena Andersson

Barn & unga

Barnomsorg

Skola & utbildning