Valet 2018

Polisen inför valet: Kvinnor i utsatta områden har hindrats från att rösta

Av: 

Anders Johansson

SAMHÄLLE

Kvinnor i utsatta områden har hindrats från att rösta.

Det har polisen sett vid tidigare val – och det ska inte få upprepas i höst.

– Vi kommer att finnas på plats för att det inte ska bli ett problem, säger Stefan Hector, polisens kommenderingschef för valet i Sverige 2018.

Polisen och Säpo är i full gång med analyser och förberedelser inför valet.

Det övergripande målet är att valrörelsen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt, både för dem som ställer upp i valet och även för alla som vill bilda sig en uppfattning – och slutligen rösta på valdagen den 9 september.

Har du hindrats att rösta? Kontakta oss

Här har polisen sett att det varit problem tidigare – i utsatta områden.

– Jag vill inte göra problemet större än vad det är, för vi kan inte bedöma det, säger Stefan Hector. Men vi har noterat att man vid vissa tillfällen, i olika städer, i olika val, har sökt hindra människor från att rösta.

– Det kan röra sig om kvinnor och om meningsmotståndare.

Stefan Hector vill inte ange närmare detaljer om händelserna, exakt var det hänt eller hur stor omfattningen är, med hänvisning till att det är underrättelseinformation.

Men genom polisens närvaro ska målet för valåret uppnås:

– Var och en ska kunna känna sig säker att rösta, säger Hector.

Extremister kan utgöra ett hot

Säpo konstaterar att det svenska valsystemet, som är manuellt och decentraliserat, är robust. Det är svårt att påverka men det kan inte uteslutas att främmande makt vill försöka öka motsättningarna mellan olika grupper. Inte minst genom inlägg sociala medier.

Polismyndigheterna tar även höjd för andra mer handfasta hot i form av bråk vid demonstrationer och sammankomster.

Bland annat handlar det om de så kallade inex-miljöerna, grupper av inhemsk extremism.

– Vit makt och vänsterautonoma, förtydligar Stefan Hector.

– Typiskt sett så genererar de ordningsstörningar och brott där de möts på gator och torg.

Men sedan Göteborgkravallerna 2001 har polisen utvecklat sina arbetsmetoder för att minska konflikter. Där är dialog med de olika grupperingarna en viktig del.

”Alla ska få tillstånd”

Inför valrörelsen vill polisen också understryka vikten av att söka tillstånd för demonstrationer. Demonstrationsrätten är mycket stark och står inskriven i grundlag. Den får bara inskränkas och stoppas om det är fara för människors liv, eller kan leda till totalt trafikkaos.

Martin Valfridsson, rättschef vid polisen utvecklar:

– Vi har en långtgående skyldighet att säkerställa att man får demonstrera i Sverige, säger han. Vi ska bevilja stillstånd även för åsiktsyttringar som de flesta av oss inte ställer sig bakom, men även de ska få framföra sina åsikter.

– Vi har en skyldighet att skydda både de demonstrationer som har föregåtts av ett tillstånd och de som inte har gjort det. Men det blir så mycket svårare för oss att säkerställa att människor inte far illa - i värsta fall dör - om vi inte känner till demonstrationen i förväg.

Alla som söker tillstånd kommer att få det?

– Ja, det är vår ambition, att alla som söker tillstånd ska få det.

  • Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

ANNONS

REA: Upp till 50% på Nike - fynda kläder, skor och allt du behöver till träningen!

Extern länk från Nike

Shoppa här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Valet i Sverige

Politik

Säpo

Brott