Kristersson om M:s relation till SD

I en första intervju uteslöt inte Ulf Kristersson lokala samarbeten mellan M och SD - även om han ”hade svårt att se det”.

Nu förtydligar han och poängterar att budskapet till partiet runt om i landet är klart - samma budskap gäller på alla nivåer.

– Vi kommer inte förhandla, kompromissa eller bilda lokala regeringar med SD, säger han.

Efter att Ulf Kristersson den 1 oktober valdes till ny Moderatledare har allt gått hans och partiets väg. Partiledardebatter har vunnits, väljare har strömmat tillbaka och en lyckad partistämma som lagt den politiska grunden för valåret 2018 har genomförts.

Efter att ha varit helt uträknade är M återigen på banan.

När Aftonbladet träffar Kristersson på hans rum i riksdagen återstår tio månader till valet. Efter många år i partiet, där han inte stått i förgrunden, kan han nu titulera sig som borgerlighetens statsministerkandidat.

Vad är det största hindret för att M ska nå en valframgång nästa höst?

– Vi har kommit ur en turbulent tid och det har varit ett jobbigt år. Det har vi med oss bagaget men jag vet inte om det står så mycket i vägen nu. Vi har haft en väldigt konstig mandatperiod bakom oss och vi kan vara säkra på att det inte kommer bli lätt att formera parlamentariska majoriteter. Men det är inte mycket att gnälla över. Som politiker har man ansvar att göra något av de valresultat som väljarna ger.

Kristersson tror själv att integrationsfrågorna, framför allt arbetslösheten bland utrikes födda, och det han kallar ”kärnstatens funktioner”, polis, domstolar och försvaret, kommer att bli mest centrala i nästa års valrörelse.

– Har man gängbrottslighet som utmanar polisens rätt att utöva våldsmonopol, då har man problem, säger han.

Men det är inte bara M som vaknat efter att partiet bytte partiledarna. Även Alliansen, som under året varit mer splittrad än någonsin, har börjat sprattla. De fyra borgerliga partiledarna verkar nu ha bestämt sig för att visa upp en mer enad front.

”God stämning i Alliansen”

Kristersson själv menar att stämningen mellan de fyra är god.

– Det säger jag helhjärtat. Jag förstår att det ibland låtit lite gnissligt i Alliansen. Men personkemin fungerar väl. Jag upplever också att det finns en arbetsro. Vi moderater har varit ännu tydligare än tidigare att det är Alliansen som är vår familj och inget annat.

Däremot är man fortfarande inte överens om regeringsfrågan, hur man ska agera efter nästa val. För några veckor sedan efterfrågade C-ledaren Annie Lööf att man snart måste enas.

M-ledaren säger att partiledarna kontinuerligt diskuterar allt som ska göras fram till valdagen. Det handlar både om vilken politik man tillsammans ska gå till val på och hur mycket man ska förhandla klart innan valet.

– Men vi ska också diskutera regeringsfrågan och min bild är att vi är väldigt överens. Vi tänker inte låta den här regeringen sitta kvar och accepterar inte en mandatperiod till av det här slaget. Vi kan inte ha en svag regering som lutar sig åt vänster och inte ens då har ett tillräckligt stöd i riksdagen.

”Kommer aldrig låta SD få den rollen”

Samtidigt är Kristersson också öppen om att man inte kommit överens om vad man ska göra om man förlorar valet, om de rödgröna partierna blir större.
– Där är min slutsats, utan att ha diskuterat den i botten, att vi alltid ska göra allt vi kan för att maximera genomslaget för vår politik.

– Men jag kommer aldrig låta SD få den rollen som V har i en S-regering. Mitt budskap, både utåt och till övriga Alliansen, att vi borde göra allt vi kan för att bilda regering och maximera vår politik. Om S och SD gemensamt vill något annat, då är det de som tar över ansvaret.

2017 har för M kommit att handla mer om SD än om den egna politiken. Den 19 januari meddelade den dåvarande partiledaren Anna Kinberg Batra att Moderaterna som första parti skulle bryta isoleringen av Jimmie Åkessons parti. Beskedet, som också innebar att man ville fälla regeringen med SD:s hjälp, blev allt annat än en succé.

Kristersson själv har sedan han tillträdde gjort klart att han varken vill förhandla, kompromissa eller samtala med SD. M-ledaren har upprepat att både V och SD gärna får rösta på deras förslag, men att de inte kommer få något tillbaka.

Du var finansministerkandidat när Kinberg Batra gav beskedet. Var du emot det?

– Jag var ju med i de diskussionerna. De gick i allt väsentligt ut på att vi nu var trötta på att inte lägga gemensam politik för att det fanns en risk att den skulle vinna, det vill säga en konsekvens av att Decemberöverenskommelsen, DÖ, inte längre fanns.

– Om man inte har den finns ju inga som helst skäl att inte göra allt för att genomdriva sin politik. Det var också det, utan att gå in på någon exakta interna diskussioner, som var det gemensamma beskedet som vi ville ge där. Sedan kom det av alla möjliga olika skäl att uppfattas som att M ensidigt skulle börja samtala med SD. Det var inte den avsikt vi hade och innebörden av det budskapet från början.

Får göra upp med SD på lokal nivå

Men på lokal nivå får moderaterna själva välja hur det ska agera gentemot SD. Kristersson, som själv har en bakgrund som kommunalråd i Strängnäs och borgarråd i Stockholm, vill inte diktera villkoren för kommunala eller regionala företrädare.

– Jag vill inte gå in och peka finger till enskilda kommuner som på alla möjliga sätt arbetar i besvärliga parlamentariska situationer. Jag tror inte att det är någon kommun i dag där M förlitar sig på SD:s stöd. Men jag tycker att man inte ska ha nationella pekfingrar som ska tala folk till rätta lokalt, att de inte får skapa en majoritet eller en kommunstyrelse som bygger på en viss parlamentarisk förutsättning.

De får sköta det på lokal nivå?

– Min grundhållning är att jag tycker att vi ska ha så många Alliansmajoriteter som över huvud taget är möjligt. Men jag har sett fler kommuner än mitt eget Strängnäs som av olika skäl landat på att det enda möjliga just nu är en annan majoritet. Där är det S och M.

Men om det skulle handla om M och SD efter nästa val?

– Jag är allmänt sett mycket varsam med att utdela nationella bannor om vad man får och inte får göra ute i landet. Men jag har väldigt svårt att se framför mig en situation där M ska regera med SD eller V för den delen på lokal nivå.

Kristersson förtydligar

Efter att intervjun publicerats ringer Ulf Kristersson upp och vill förtydliga sitt resonemang om SD. Han slår där fast att partiets hållning är likadan på alla nivåer, även lokalt och regionalt.

– Vi förhandlar, kompromissar, eller samregerar inte med SD.

Han säger också:

– Det jag också försökte säga var att, jag som själv varit kommunalråd, vet att det inte alltid går att skapa traditionella Allianssamarbeten trots att det alltid är min förstaprioritet. Då måste man vara beredd att hantera kommunens problem. Jag kommer från Sörmland, där fyra av nio kommuner har landat i slutsatsen att vi måste göra det med S. Det jag menade var att sådant jag inte helst vill se, något annat än Alliansen, det kan finnas lägen där det inte går. Jag menade självklart inte att Moderaterna skulle söka lokal regeringsmakt genom förhandlingar med SD.

Vad är då ditt budskap till moderata politiker runt om i landet kring SD?

– Mitt budskap är att man ska agera lokalt så som man ska agera nationellt. Vi söker alltid stöd för vår politik, vi har inga problem om någon annan röstar på den. Vi kommer alltid, i alla lägen, att prioritera Alliansen. Vi kommer inte förhandla, kompromissa eller bilda lokala regeringar med SD.

Publisert:

LÄS VIDARE