Dödade kvinnor

Brott mot kvinnor och barn ska utredas snabbare – 350 nya tjänster

Damberg: Kommer märkas att man snabbare genomför förhör

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Polisens utredningar om våldtäkter, kvinnomisshandel och sexbrott mot barn ska snabbas på.

Totalt 350 nya utredare, analytiker och it-forensiker anställs nu runt om i landet.

– Det kommer att märkas att man snabbare genomför förhör, talar med drabbade och kan säkra bevis så att fler kan dömas, säger Mikael Damberg, inrikesminister (S).

Majoriteten av de nya tjänsterna hamnar hos polisen i landets tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men också mer glest befolkade polisdistrikt och polisens avdelningar för it och utbildning förstärks med nya utredare.

De grupper som rekryteras är brottsutredare, olika typer av analytiker och it-forensiker, som analyserar digitala bevis genom bild, text och lagrad media.

Inrikesminister Mikael Damberg besökte en kvinnojour och berättade vad regeringen gör för våldsutsatta kvinnor.

Kraftsamling

De brott som nu ska prioriteras är våldtäkter, sexualbrott och brott i nära relationer.

– Det här är en väldigt viktig satsning som har fått för lite uppmärksamhet. Mycket av den mediala diskussionen handlar om de skjutningar och sprängningar vi har i Sverige och som är ett jättestort problem, men det dör också väldigt många kvinnor i Sverige för att deras män faktiskt tar livet av dem, säger Damberg.

– Att polisen gör den här kraftsamlingen kommer att få betydelse.

Rikspolischefen Anders Thornberg har tidigare lyft fram behovet av de nya utredarna i ett pressmeddelande:

– Våldtäkter, sexualbrott och brott i nära relation är allvarliga och grova brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Här har polisen en viktig roll för att ge brottsoffren upprättelse och vi behöver bli fler som arbetar med detta viktiga område.

”Barn tvingas till umgänge”

Nyligen besökte inrikesministern Somaya kvinno- och tjejjour i Stockholm, där man arbetar med att skydda utsatta från våld och hjälpa dem till ett liv i frihet.

Mikael Damberg fick ta del av berättelser om hur processen kan se ut när en kvinna tvingas fly från en våldsam man, ofta tillsammans med sina barn. Det handlar både om behoven av skydd och säkerhet, men också praktiska saker som bostad, rättshjälp och ekonomi.

Eman Hussein på kvinnojouren Somaya är bekymrad över att det råder brister i kommunikationen mellan polis och socialtjänst.

Bland de problem som lyftes fram fanns att myndigheter är för dåliga på att samarbeta och ibland också gör helt olika bedömningar av skyddsbehoven, vilket kan leda till att kvinnor och barn far illa.

Eman Hussein, ansvarig för utbildning och externa relationer hos Somaya, menar att det ofta brister i kommunikationen mellan polis och socialtjänst. Vilket kan få stora konsekvenser för de drabbade.

– Som att barn tvingas till umgänge med våldsförövare eller att kvinnor väljer att bryta sina skyddsinsatser och återvända till sina förövare, säger Hussein.

Upprättelse för offren

Mikael Damberg menar dock att det finns en stor medvetenhet inom de berörda myndigheter om att det är viktigt att samarbeta. Men han menar att brist på resurser har gjort att man inte alltid lever upp till detta.

– Polisen har under flera år varit underbemannad. Man har varit för få och tvingats göra helt orimliga prioriteringar, säger han.

– Men när polisen nu växer igen så måste man orka med att också samverka med de myndigheter som gör stor effekt för de här särskilt utsatta grupperna.

Därför, menar han, är det så viktigt att polisen nu bygger ut arbetet mot våld i nära relationer.

– Kvinnor och barn, de som har drabbats av våld både psykiskt och fysiskt, förtjänar upprättelse och ett rättssamhälle som ingriper med kraft när man utsätts.

Så här fördelas polisens nya tjänster, enligt preliminära beräkningar från regeringskansliet.

Polisregion, antal nya tjänster (heltid)

Bergslagen: 27,8

Mitt: 24,4

Nord: 24,2

Stockholm: 76,8

Syd: 55,3

Väst: 55,6

Öst: 38,4

Nationella operativa avdelningen, NOA: 11,6

IT-avdelningen: 13,6

Fort- och vidareutbildning: 9,8

Fotnot: Antalet tjänster är en preliminär beräkning som bygger på att varje årsarbetare kostar 900 000 kronor. Mycket talar för att det totala antalet anställda kan bli något fler än i tabellen.

ANNONS EXTERN LÄNK

Cyber Monday: Massor av rea på populär elektronik. Robotdamssugare, hörlurar, TV. Passa på att köp innan de tar slut

Webhallen

Publisert:

LÄS VIDARE

Brott mot kvinnor och barn ska utredas snabbare – 350 nya tjänster

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Mikael Damberg

Brott

Sexualbrott

Relationer