MP vill begränsa antalet bilar i städerna

Publicerad:

SAMHÄLLE

LINKÖPING. Miljöpartiet vill begränsa antalet bilar i städerna.

Genom att sätta ett nytt nationellt mål vill de gröna ”ta ned bilen från piedestalen”.

– Bilen ska få finnas, men inte dominera, säger miljöminister Karlolina Skog (MP).

Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson.
Foto: LOTTE FERNVALL
Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson.

I samband med Miljöpartiets kongress i Linköping passade flera statsråd på att göra ett gemensamt utspel i den omtalade stadsdelen Vallastaden, som just nu byggs. Miljöminister Karolina Skog (MP) meddelade där att de gröna vill göra mer för att få bort biltrafik ur svenska städer och ”ta ned bilen från piedestalen”.

Partiet vill sätta ett nytt nationellt mål för att få ned antalet bilar. Skog menar att bilarna, bilvägar och parkeringsplatser tar mycket plats som skulle kunna användas till annat.

Vill se nationellt mål för att minska antalet bilar

Hon säger att bilens plats i den svenska stadsbilden härrör från politiska beslut som fattades på 1950-talet. Nu behövs nya beslut, säger miljöministern.

– Vi behöver hitta en mer balanserad roll för bilen, säger hon.

Karolina Skog säger att det absolut finns fördelar med bilar, men att de tar upp för mycket plats.

– Det är väldigt mycket gemensam yta som används på ett endimensionellt sätt. Det gör att andra transportslag får liten yta men också att det gemensamma ägandet av våra gemensamma rum inte blir rättvist. Barn och kvinnor får mindre andel av det gemensamma rummet än de män som har tillgång till bil.

”Kommer krävas diskussion”

Ännu kan miljöministern inte ge besked om hur många bilar hennes parti tycker det ska få finnas i städer och tätorter.

– Det kommer krävas diskussion om vad målet ska vara. Men det viktigaste är att vi sätter det. Det går att likna det med arbetet om nollvisionen kring trafikolyckor. Många har sagt att det viktiga var att man satte ett nationellt mål. Det skapade ett ramverk för ett strukturellt arbete.

Men vill inte folk ha sina bilar nära bostäderna i städerna?

– Det finns flera goda exempel på hur man har funderat på vilken plats bilen ska ha. Här i Vallastaden kommer bilar få köra på alla gator men de ska parkera lite avsides. Den typen av ganska subtila förändringar kan göra väldigt stor skillnad. Bilen får finnas, men inte dominera.

Tror du att det finns ett folkligt stöd för att begränsa antalet bilar i städerna?

– När vi frågar människor om vilken typ av stadsmiljö som de tycker om att vara i, då är det väldigt få som pekar på parkeringsplatser.

Publicerad: