FN:s klimatmöte i Paris

Avtalet punkt för punkt

Av: 

Lena Mellin

SAMHÄLLE

• Ökningen av världens medeltemperaturen ska hållas till klart under (well below) två grader och helst ska den begränsas till 1,5 grader.

• Hur utsläppen ska minskas för att nå 1,5-gradersmålet är oklart. Utsläppen ska nå sin högsta nivå snart som möjligt och sedan snabbt minska för att vara i balans i slutet av det här århundradet.

• Länderna ska lämna in nya nationella klimatplaner vart femte år. De bör vara mer ambitiösa än de planer som lämnades in före klimatmötet. Länderna ska ha mål som är möjliga att utvärdera och kontrollera. Hårdare kav ställs på utvecklade än de minst utvecklade länderna.

• Avtalet är, enligt EU, rättsligt bindande med ett stort undantag. Det gäller ländernas frivilliga åtaganden för att minska sina utsläpp. Dock är själva processen rättsligt bindande, det vill säga att målen ska ses över vart femte år och att transparens ska gälla.

• Rikare länder ska hjälpa fattigare länder med pengar för att de ska kunna minska sina utsläpp. Minst 100 miljarder US.dollar per år från 2025. De ska också få tillgång till ny teknik och kapacitet att ta emot den.

• Parisavtalet ska skrivas under i april och träder i kraft 2020 när Kyotoavtalet löper ut. För det krävs att minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen skriver under.

ANNONS

Se över ditt elavtal när priserna rusar! Jämför och hitta det bästa elavtalet för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Jorden håller andan
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

FN:s klimatmöte i Paris

EU