Jytte Guteland: Dålig luft skördar flest liv i världen

Malmö har Sveriges sämsta luft, enligt ny rapport

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Varje år dör 8 000 svenskar av sjukdomar till följd av dålig luft.

Värst är problemen i Malmö, Västra Hagen i Kungsbacka och Växjö, visar en ny rapport.

– Den grymma orättvisan är att det är barn, sjuka och äldre som drabbas hårdast, säger Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S).

Kvaliteten på den luft vi andas har stor betydelse för hur vi mår och vilka sjukdomar vi eventuellt drabbas av.

En ny rapport från Universitätsmedizin Mainz i Tyskland som tagits fram i samarbete med Europeiska hjärtläkarsällskapet (European Society of Cardiology) visar att bristande luftkvalitet varje år ligger bakom en stor mängd dödsfall i världen.

I Sverige beräknas 8 000 personer dö i förtid av dålig luft, inte bara av lungsjukdomar utan oftast till följd av hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Totalt i Europa kan det handla om så många som 800 000 personer.

1 av 2 | Foto: TT

Ökande problem

Även företaget Airvisual och miljöorganisationen Greenpeace har mätt luftkvaliteten på olika platser i 73 länder, vilket TT tidigare rapporterat om. Sverige hör till några av världens renaste länder totalt, men även här finns problem.

Allra värst är situationen i Malmö, Västra Hagen och Växjö, som är några av de områden som ingår i mätningen. Bredkälen i Strömsund hamnar på tionde plats bland smutsiga områden i Sverige och listas samtidigt som ett av de renaste områdena i Europa. Luftföroreningarna är generellt störst i länder som Bangladesh, Pakistan och Indien.

Parlamentarikern Jytte Guteland sysslar mycket med luft- och klimatfrågor i EU. Hon menar att rapporterna visar att det är dags att länderna, även Sverige, nu tar luftföroreningarna på mycket stort allvar.

– Den här är ett större och större problem och är nu det som skördar flest liv i världen och har gått förbi flera av de epidemier som har varit värst. Det är ett växande problem för hela världen och även i Sverige är vi drabbade, säger hon.

– Den grymma orättvisan är att det är barn, sjuka och äldre som drabbas hårdast.

EU-parlamentet trycker nu på för att medlemsländerna både ska skärpa sina krav på utsläpp och leva upp till det man redan förbundit sig att göra för att förbättra luftkvaliteten. I dag bryter ett av fem länder mot gällande regelverk.

Men parlamentet driver även att medlemsländerna ska utfärda luftkvalitetsplaner för zoner och städer där problemen är stora.

Vill lyfta goda exempel

Jytte Guteland menar att det också finns mycket som städerna själva kan göra. Det handlar till exempel om att lära av goda exempel.

– Jag tycker att städer som har problem ska samarbeta med andra, titta på bra exempel och träffa borgmästare där man fått ner sina nivåer, säger hon.

På miljöförvaltningen i Malmö tycker man att den globala rapporten ger en missvisande bild eftersom den enbart mäter små partiklar i luften (PM 2,5) som bara säger en del om luftkvaliteten.

– Men generellt kan man säga att ju större stad desto smutsigare luft eftersom mycket av utsläppen kommer från trafik, industri och mänsklig verksamhet, säger Susanna Gustafsson, miljöingenjör i Malmö.

Malmös luft påverkas till stor del av närheten till länder med omfattande kolkraft, till exempel Polen. Staden har haft en åtgärdsplan för luftkvaliteten under åren 2007-2017, men den har avslutats eftersom man lyckats komma ner under EU:s mål. Staden ingår dessutom i det europeiska nätverket, Eurocities.

 

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!


Sveriges mest förorenade områden/städer 2018 (enligt mätningen)

  1. Malmö

  2. Västra Hagen (Onsala)

  3. Växjö

  4. Uppsala

  5. Västerås

  6. Stockholm

  7. Sundsvall

  8. Norr Malma (Norrtälje)

  9. Umeå

  10. Bredkälen (Strömsund) 

Källa: AirVisual

Fotnot: Listan visar platser där mätningar har genomförts.

Publicerad:

LÄS VIDARE