Stefan Löfven om coronaviruset: Beredda på extraordinära åtgärder

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

SVENSTAVIK. Kampen mot coronaviruset är nu regeringens främsta prioritet.

Utvecklingen följs minut för minut och man är redo att sätta in kraftfulla insatser.

– Vi är beredda att ta till extraordinära åtgärder, säger Stefan Löfven.

I början av februari klassades coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta – med ökade befogenheter för svenska myndigheter som följd. Och i går stod det klart att regeringen nu kallar in Krishanteringsrådet, där alla myndigheter som berörs av frågan ingår, för första gången sedan de omfattande skogsbränderna 2018.

Följer varje minut

Statsminister Stefan Löfven (S), som just nu är på resa i Jämtland, menar dock att mycket mer kan behöva göras.

– Vi följer det här varje minut, varje timme i samarbete med myndigheterna så att vi ska kunna agera efter vad som krävs, säger han.

 Kampen mot coronaviruset är regeringens viktigaste uppgift just nu, enligt Stefan Löfven.
Foto: PONTUS ORRE
Kampen mot coronaviruset är regeringens viktigaste uppgift just nu, enligt Stefan Löfven.

Han menar att regeringen uppdateras löpande med hjälp av ansvariga myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men också olika experter inom området.

Om myndigheterna larmar om att ytterligare åtgärder måste vidtas i Sverige så är regeringen beredd att gå dem till mötes, slår statsministern fast.

– Den kunskap, råd och fakta vi får från myndigheterna är det som bygger underlagför de eventuella beslut vi måste fatta. Vi är beredda till extraordinära åtgärder. Här gäller att begränsa smittan så mycket som möjligt och att hantera de konsekvenser som följer av smittan, säger han.

Exakt vilka insatser det skulle kunna handla om kan han dock inte säga i nuläget.

Kan spärra av områden

Men befogenheterna är stora.

Eftersom coronaviruset har klassats som både farlig för allmänhet och samhälle finns ett batteri av åtgärder att ta till. Det kan enligt Folkhälsomyndigheten till exempel handla om karantän, isolering, avspärrningar av områden och hälsoundersökningar vid inresa.

Stefan Löfven slår fast att det är kampen mot coronaviruset som just nu upptar det mesta av hans tid och tankar.

– Det är regeringens viktigaste uppgift, det handlar om landets säkerhet i många olika perspektiv.

Brist på vårdplatser

Från olika sjukhus i landet har hörts röster som befarar att svensk sjukvård skulle få stora problem att klara det tryck som skulle uppstå om spridningen av viruset tar fart och behovet av intensivvårdsplatser skulle öka.

Men Löfven menar att regeringen måste lita på sina myndigheter, i detta fall främst Socialstyrelsen och landets regioner, där man gör bedömningen att man skulle klara de krav som kan komma att ställas.

Samtidigt menar han att regeringen ”tar höjd” för att läget kan förändras.

– Det är klart att sjukvården är viktig att vi har koll på, att det finns kapacitet. Och i en situation där vi får kraftigt ökat antal smittade, att vi då också har vårdplatser. Men det kan ju vara andra delar också, näringslivet till exempel. Hur hanterar vi ett näringsliv som eventuellt måste säga till människor att de inte kan komma till arbetet längre?

Kostsamt för Sverige

Ett utbrott som slår hårt mot Sverige kan bli kostsamt. Men vilka summor det handlar om menar statministern att det inte går att sia om i dag.

– Det kan jag inte säga, det tror jag ingen kan göra, men vi måste följa det hela tiden, kontinuerligt. Mycket beror på hur många som drabbas, vad som sker med transporter till exempel.

PODD Därför skapar coronaviruset panik

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om paniken kring coronaviruset och hur man kan hantera sin rädsla för att smittas av coronaviruset. Gäster är Martin Schori och Kata Nylén.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE