Busch Thors krav: ”Måste anstränga sig för att bli svenska”

SAMHÄLLE

JÖNKÖPING. Ebba Busch Thor vill att de som kommer till Sverige anstränger sig mer för att bli svenska.

Vissa värderingar måste invandrare lämna bakom sig.

– Om vi inte är tydliga med det, det är då vi får diskussioner kring barnäktenskap, månggifte och skilda badtider, säger hon.

Under två dagar möts drygt 1 000 kristdemokratiska politiker i Jönköping för att ladda upp inför den kommande valrörelsen. Samlingen inleddes med ett tal av KD-ledaren Ebba Busch Thor, vars parti ligger pyrt till i opinionsmätningarna.

I sitt tal var hon hård i sin kritik mot regeringen, framför allt kring de växande vårdköerna. KD har pekat ut just vården som den viktigaste frågan inför valet.

Men Busch Thor ägnade också en stor del av sitt tal åt att prata om vikten av värderingar, de judisk-kristna värderingar som hon menar att västvärlden är uppbyggd på.

Just frågan om värderingar är något som KD lyft i flera valrörelser, bland annat i succévalet 1998 då Alf Svensson ledde partiet.

1 av 3 | Foto: JIMMY WIXTRÖM
Ebba Busch Thor.

Lyfte värderingsfrågan

Busch Thor kopplade ihop den brist på värderingsdiskussioner hon sett med de senaste årens höga asylinvandring till Sverige.

– Du är välkommen till Sverige. Du är välkommen att skapa dig ett gott liv i friheten här. Men när du är här så måste du också anstränga dig att bli svensk, sa hon.

Efter talet utvecklade KD-ledaren sitt resonemang i en intervju med Aftonbladet.

– Människor som kommer hit bör ha som mål att bli en del av det svenska samhället och bli svenska. Då måste det finnas en gemensam uppsättning värderingar som gäller alla och som ytterst handlar om synen på män och kvinnor till exempel, att vi alla är lika.

Ebba Busch Thor säger att Sverige som samhälle inte vågat diskutera värderingar tillräckligt mycket. Det gjorde också, menar hon, att vi stod oförberedda när den stora flyktingvågen kom.

– Vi hade snarare en intensiv diskussion om att lösa upp normer, vi pratade väldigt lite om goda värderingar och normer, om vad vi ska förenas kring. Det har gjort att vi stod illa rustade när en del människor som kommit hit de senaste åren har velat föra med sig andra värderingar som förtrycker andra människor i behov av en fristad.

Hon säger att ansvaret för situationen är delat.

– Det ansvaret ligger både på de som kommer hit. De kan vara stolta över det de kommer ifrån men måste faktiskt bli en del av det nya samhället. Men det ligger också oss som bott här länge, att sluta betrakta invandrare som ett dom, som inte släpps in.

Vad betyder det för dig att bli svensk?

– Det går inte att dra en exakt gräns med kriterier. Det är en ambition och strävan att vilja vara det, men framför allt handlar det om vissa värderingar som måste gälla alla som inte är valbara. När vi inte pratat om vilka goda värderingar det är som ska gälla, har det både gött främlingsfientlighet men också gjort att människor som flytt förtryck nu möter det här. Det har gett grogrund för islamisering och en växande islamism.

”Måste vara tydligt”

Hon säger att invandrare gärna får ta med sig värderingar från sin kultur, men inte vilka som helst.

– Men där det krockar med de värderingar som gäller här, då måste det var tydligt vad som har företräde. När vi inte är tydliga med det, det är då vi får diskussioner kring barnäktenskap, månggifte och skilda badtider.

De värderingar som nyanlända måste acceptera handlar inte bara om saker som är inskrivna i svensk lag, säger hon.

– Jag vill vidga diskussionen, det ska inte bara handla om lagstiftning. Det handlar om att visa på att ett samhälle hålls samman av mer än bara lagar och regler. Det hålls samman av hur vi möter varandra och i och med att vi har ryggat i de diskussionerna så är det många jag mött som kommer till Sverige som undrat vad det är som gäller, hur man ska bli en del av gemenskapen.

Fem saker du inte visste om Ebba Busch Thor 00:45
ARTIKELN HANDLAR OM