Grön ungdom kräver ett mer EU-vänligt MP

Hanna Lidström, Grön ungdom.
Hanna Lidström, Grön ungdom.

De EU-kritiska rösterna växer sig starkare runt om i Europa.

Men på hemmaplan kräver Grön ungdom att Miljöpartiet arbetar för en starkare union med mer makt.

– Vi tror väldigt starkt på EU, säger språkröret Hanna Lidström.

Den Europeiska unionen har stora problem. Efter brexit oroas många som värnar sammanslutningen vad som kan hända om EU-kritiska partier når framgång i årets val i Holland, Frankrike och Italien.

Även på hemmaplan har situationen förändrats. Allt fler svenskar vill se en ny folkomröstning om det svenska medlemskapet.

Men inom Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, är det andra tongångar. När man i helgen träffas för riksårsmöte lägger styrelsen fram en proposition där flera förslag handlar om att EU ska få mer makt.

Målet är att, om förslagen får stöd, ta dem vidare för att påverka Miljöpartiets kongress i maj.

Vill se ett starkare EU

Hanna Lidstrom, ett av GU:s två språkrör, säger att tror på ett väldigt starkt EU.

– När EU nu hotas är det många som blir rädda och vill backa ut ur unionen. Det tror vi är helt fel väg. Vi tror att vi behöver ett starkare EU som faktiskt har muskler att lösa de stora problem som finns, säger hon.

MP krävde länge att Sverige skulle lämna EU, innan kravet slopades på kongressen 2008. Sedan dess har partiet firar stora framgångar i EU-valen 2009 och 2014.

Men nu vill Grön ungdom gå ännu längre. Samtigt är Lidström tydlig med att man inte är nöjda med hur EU fungerar i dag.

– Det går att vara kritisk utan att vilja förminska unionen eller vilja lämna. I stället kan man komma med konstruktivare lösningar hur det kan bli starkare och mer kraftigt, säger hon.

Bland det som ska behandlas på GU:s riksårsmöte finns förslag om att EU ska få större befogenheter, bland annat möjlighet att införa gemensam beskattning på utsläpp av koldioxid.

Dessutom vill man se inrättandet av en asylmyndighet som sköter fördelningen av flyktingar mellan länderna. Man vill även att Europol, Europeiska polisbyrån, ska få mer befogenheter.

Sätter press på MP

Man vill även se mer av ekonomisk omfördelning i unionen.

– Det finns i dag ingen ambition att utjämna klyftorna. Man vill fortsätta låta rika länder vara rika och fattiga länder fattiga. Det är en väldig dålig grund att bygga en union på, säger Hanna Lidström.

Inför MP:s kongress i maj hoppas Lidström att partiet ska ta beslut om en mer EU-vänlig linje.

– Miljöparet är ett mycket starkt EU-positivt parti i dag. Men det skulle vi behöva ta beslut om även på kongressen, säger Hanna Lidström.

Grön ungdoms riksårmöte arrangeras 10-12 februari i Västerås och MP:s kongress 26-28 maj i Linköping.

Publisert: