Löfven tar strid för sitt jobbmål

Levererar tre nya åtgärder för att sänka arbetslösheten

VÄSTERÅS. Stefan Löfven lanserade en plan för hur Sverige ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Talet gillades av LO, men facket och S är ännu inte eniga om hur målet ska nås.

– Jag tycker Löfven pratar bra om målet och sedan ska vi komma överens under helgen efter lång debatt om hur det ska gå till, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Socialdemokraterna är i helgen samlade i Västerås för sin 38:e kongress.

Stefan Löfven höll i dag sitt inledningstal, men hann redan före det tjuvstarta med en presskonferens om det han kallar Sveriges nya jobbagenda. I dessa delar ingår investeringar i bostäder, infrastruktur och klimat samt näringspolitik och kompetensutveckling och matchning.

– Vi är bara en liten bit in i den här mandatperioden. Vi kommer att fortsätta att leverera fler satsningar, fler förslag och fler reformer och vi kan redan nu, efter bara åtta månader i regeringsställning, konstatera att vi börjar bocka av jobblöfte efter jobblöfte, säger Löfven.

Upphandlingar med krav på jobb

Statsministern berättade om tre åtgärder som han menar tillsammans ska hjälpa regeringen att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Alla ingår i den så kallade jobbagendan.

Det handlar om att använda de 600 miljarder upphandlingskronor som det offentliga Sverige står för varje år för att skapa fler jobb.

När samhället köper in tjänster ska det samtidigt ställas krav på att anställningar av till exempel långtidsarbetslösa.

– Skulle Sverige aktivera bara hälften av vårt upphandlingskapital så skulle uppemot 10000 långtidsarbetslösa kunna komma i arbete, säger han.

En ny upphandlingsmyndighet ska inrättas för arbetet redan i höst.

Industri och kunskapslyft

Men statsministern framhöll också två andra delar som ska skapa fler jobb.

Det ena är en nyindustrialisering av Sverige där allt ifrån ökat fokus på export till att i Sverige bygga upp anläggningar för att testa och demonstrera nya idéer och produkter samt en samordnad strategi för att skapa jobb inom life science-området.

Tredje delen av regeringens strategi handlar om att genomföra det kunskapslyft som tidigare presenterats. Till 2018 handlar det om 40 000 platser och fem miljarder kronor som avsätts för ändamålet – en summa som kommer att ökas framöver, enligt statsministern.

– Det kommer inte att räcka, det kan jag redan säga, säger Löfven.

Stefan Löfven framhöll på presskonferensen att det har blivit svårare att nå målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, sedan det sattes upp vid förra kongressen. Detta sa han också i en exklusiv intervju i Aftonbladet på torsdagen.

– Men detta innebär inte att vi nu säger, ”nu får vi ge upp, det här går inte”. Den här linjen är bara ett bevis på att vi måste göra ännu mer. Det är vi själva som formar vår framtid, säger Löfven.

– Jag är så trött på dessa ödesmättade berättelserna om att det inte går. Det är svårt ja, men låt oss inte säga våren 2015 att det är omöjligt.

”Tagit kritiken på allvar”

LO har tidigare krävt att regeringens investeringstakt måste öka rejält om jobbmålet ska kunna nås. Man har även sagt att staten bör långa pengar till detta. Även om Löfven inte gav några sådana besked menade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson att han var nöjd med talet.

– Jag blev väldigt glad, talet ägnades nästan till 100 procent åt jobben och de svåra avvägningar som ligger de kommande åren. När statsministern och partiordförande ägnar hela inledningen av en kongress åt den frågan visar det att han har tagit den här senaste tidens debatt och kritik på allvar.

Enligt Thorwaldsson är det tydligt att det är jobbfrågan som avgör om S ska få fortsatt nytt förtroende efter valet 2018.

– Då måste vi ha något kanske hälften av jobbmålet redan innan valet 2018.

Hur arbetslösheten ska pressas tillbaka är facket och S dock inte eniga om.

– Vi tror ju att ökade investeringar är ett bra sätt för att få upp tillväxten i Sverige. Vi vet sedan länge att ska vi skapa mycket nya jobb behöver vi lägga oss i en högre tillväxt. Det är enormt viktigt att få upp tillväxten och skapa nya jobb. Jag tycker Löfven pratar bra om målet och sedan ska vi komma överens under helgen efter lång debatt om hur det ska gå till.

Publisert: