C vill utbilda nyanlända om Sverige - från dag ett

avPär Karlsson

1 av 2

FALUN. Centerpartiet vill att nyanlända flyktingar får undervisning om det svenska samhället - direkt när de kommer hit.

Den som inte vill gå kursen ska straffas.

– För att säkerställa att alla får ta del av denna viktiga information och utbildning kan den som inte deltar därför få nedsatt dagersättning, säger vikarierande partiledaren Anders W Jonsson.

Foto: urban andersson
Anders W Jonsson på Centerns partistämma.

När Centerpartiets stämma i dag inleddes i Falun var det vice partiordförande Anders W Jonsson som höll inledningstalet, då partiledaren Annie Lööf är föräldraledig. Efter sitt tal höll han en presskonferens där det presenterades flera reformer om integrationen av nyanlända flyktingar. Förslagen som kommer finnas med i Centerpartiets skuggbudget som ska presenteras inom kort.

Vill utbilda nyanlända om svenska samhället

Partiet kräver bland annat att det ska införas obligatorisk samhällsundervisning för alla som landar på svenska asylboenden. Målet är att de snabbare ska kunna etablera sig i Sverige.

– Det ska handla om hur det svenska samhället fungerar. De människor som kommer hit kommer från helt andra samhällen. De vill och behöver snabbt lära sig hur det fungerar här. Då vill vi se till genom en riktad satsning att de också får den möjligheten, säger Anders W Jonsson.

De nyanlända som inte kan eller vill gå ska utsättas för repressalier.

– Det är verkligen viktigt för integrationen av nyanlända att alla som kan också deltar på den här samhällsorienteringen. För att säkerställa att alla får ta del av denna viktiga information och utbildning kan den som inte deltar därför få nedsatt dagersättning.

För de som kommer hit vill Centerpartiet att det införs svenskundervisning från dag ett på asylboenden.

Markerade hårt mot SD

I sitt tal inför ombuden på stämman uppehöll sig Anders W Jonsson länge vid den akuta flyktingkrisen i världen. Efteråt utvecklade han.

– Mitt budskap var att vi nu har en exceptionell situation där miljontals människor flyr från krigets Syrien, Afghanistan och andra länder. Då måste vi göra allt vi kan för att de här människorna ska få komma hit och känna värme, medmänsklighet och lugn för att sedan komma in i det svenska samhället via jobb och bostad. Det är också något vi kommer diskutera väldigt mycket här på stämman.

Han markerade också hårt mot Sverigedemokraterna i talet och slog fast att Centerpartiet aldrig kommer att samarbeta med dem

– Vi kommer aldrig att gå i armkrok med de som sprider hat och rädsla.

ARTIKELN HANDLAR OM