Så ska Löfvens globala vision bli verklighet

avAnette Holmqvist

Regeringen vill skicka svenska modellen på export

1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Thomas Hammarberg, Sofia Östmark, Loa Brynjulfsdottir och framtidsminister Kristina Persson.

Statsminister Stefan Löfven vill skicka den svenska samhällsmodellen på export världen över, genom en "global deal".

Nu är förslagen om hur idén ska bli verklighet klara.

– Det är en fantastisk vision, men nu måste vi ta steget till en verkstad där man åstadkommer något konkret, säger Loa Brynjulfsdottir, ordförande i arbetsgruppen som tagit fram förslagen.

Statsminister Stefan Löfven (S) har länge talat om att han vill att världen ska få en "global deal" där bland annat bättre arbetsvillkor och ekonomisk utveckling ska ingå. Tanken är att den globala marknadens fördelar ska komma alla till del, arbetstagare, arbetsgivare och samhällen, samtidigt som utmaningar ska hanteras gemensamt. Ett slags svenska modellen på export.

I februari tillsattes en arbetsgrupp som fick till uppgift att ta fram förslag för hur statsministerns tankar skulle kunna förverkligas. Till ordförande för arbetet utsågs toppdiplomaten Thomas Hammarberg och Loa Brynjulfsdottir, chef för LO:s internationella enhet.

Lansera idéerna tillsammans med andra

Aftonbladet kan i dag berätta att gruppen nu har lämnat sina idéer till Löfvens framtidsråd, som består av honom själv och sex av regeringens ministrar.

Ett av förslagen handlar om att lansera "global deal" tillsammans med andra länder, organisationer och företag som tycker som Sverige.

– Sverige ensamt kommer kanske inte att kunna förändra världen, men när man samverkar med andra länder, de globala parterna, facken och de multinationella företagen, då kan vi verkligen få genomslag för idéerna bakom global deal, säger Loa Brynjulfsdottir.

Gruppen vill att Sverige ska knyta upp likasinnade länder i alla regioner i världen som förebilder ("champions") med uppgift att få fler att ansluta sig till tankarna. Och man framhåller också vikten av ett nära samarbete med världsorganisationer som OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och FN:s trepartsorgan ILO.

Andra kan reagera negativt

Arbetsgruppen menar dessutom att de ledare som blir först ut att ställa sig bakom tankarna ska ta fram en gemensam deklaration – som alla som ansluter sig ska skriva under.

– Det är viktigt att de som blir initiativtagare och lanserar det här skriver ihop sig kring vad man vill göra i sina egna länder och på global nivå för att uppnå schysta villkor och inkluderande tillväxt. Det är en styrka i att få ner det man kommit överens om på ett papper så att det inte bara blir prat, säger Brynjulfsdottir.

Arbetsgruppen framhåller att tankarna om en "global deal" måste ges hög prioritet inom regeringen i Sverige och dessutom vävas in i styrinstrumenten för biståndet. Men också att frågan ska drivas på EU- och internationell nivå samt inom ramen för en plattform för det privata näringslivet, fack, myndigheter och statliga bolag.

Finns det inte en risk för att andra länder kan reagera negativt och uppfatta det här som att Löfven kommer med pekpinnar och vill tvinga andra länder att göra som Sverige?

– Det finns absolut en sådan risk. Det är därför det är så otroligt viktigt att det här blir ett globalt initiativ och, som vi föreslår, att man bjuder in åtminstone ett land i varje region i världen som har gjort något bra och har höga ambitioner, säger Brynjulfsdottir.

Regeringen avgör fortsättningen

Arbetsgruppen för global samverkan har lämnat sina förslag till regeringen, som beslutar hur de ska tas vidare.

Framtidsminister Kristina Persson (S) som har ansvaret för frågan, har tidigare sagt att "global deal" handlar om att Sverige ska ta en ledarroll i världen:

– Sverige och Norden har en bra historia att berätta för omvärlden. Vi har lyckats lite bättre än andra med att få en hyfsad balans mellan hänsyn till människor, deras behov, naturen och att samtidigt vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. Det gör att andra länder gärna vill lyssna på oss, vilket ger oss en slags mjuk makt som vi borde använda mer.

ARTIKELN HANDLAR OM