Nya planen för att stoppa skolstöket

Löfven och Fridolin ska stärka lärarnas ledarskap – med ett paket av åtgärder

avAnette Holmqvist

1 av 3

Regeringen vill sätta stopp för stöket i klassrummen – genom att göra lärarna till bättre ledare.

Stefan Löfven och Gustav Fridolin presenterar nu ett ”ordningslyft” för ökad studiero.

– Vi ska stärka lärarnas ledarskap i klassrummet, öka stödet för lärarna och se till att alla skolor har fungerande ordningsregler, säger Löfven.

När partiledarna i dag drabbar samman för debatt i riksdagen kommer statsminister Stefan Löfven (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lägga särskild vikt vid insatser i skolan. Och det är stöket man vill komma åt.

Enligt Pisa-mätningen nyligen har svenska elevers kunskapsresultat stärkts de senaste åren. Samtidigt har dock ojämlikheten mellan skolorna ökat, vilket anses drabba svaga elever särskilt hårt.

– En del av ojämlikheten i skolan handlar i dag om studiero i klassrummet. Lugn och ro behöver alla elever, men vi vet att det är de elever som behöver mest stöd som lider mest om det är stökigt, säger Stefan Löfven.

Lärarnas arbete en nyckel

Enligt Löfven och Fridolin är en nyckel till ökad studiero lärare som förmår att vara ledare i klassrummen. Därför presenterar man nu ett paket av åtgärder där mycket av fokuset ligger på lärarna.

– Det är inte lärares fel att det är stökigt i skolan. Men lärare har en oerhörd möjlighet att få med sig varenda elev om man bara får tiden och verktygen till det, säger Gustav Fridolin.

Ett av verktygen handlar om att göra lärarna till bättre ledare i klassrummen, menar man. En rad elevenkäter och studier har visat att det är lärarnas möjligheter att hålla ordning som avgör om eleverna känner studiero.

– Lärares ledarskap har inte prioriterats tillräckligt i de gamla lärarutbildningarna och vi har inte gett lärarna tillräckligt med tid att lära av varandra. Därför kommer vi under våren fatta beslut om ett nationellt skolutvecklingsprogram med kollegialt lärande där man, ungefär som i mattelyftet och läslyftet, delar verktyg lärare emellan i hur man har ett gott ledarskap i klassrummet, säger Fridolin.

Minskade klyftor

I regeringens paket för ökad studiero ingår dock också det övergripande målet om att minska klyftorna mellan skolorna i Sverige. Skolan ingår i det sedan tidigare aviserade reformpaketet som ska löpa till 2025, och som bland annat omfattar extra pengar till lärare i skolor med tuffa förutsättningar och extra statsbidrag till socialt utsatta områden.

I partiledardebatten kommer dock Stefan Löfven och Gustav Fridolin också att lyfta frågor som handlar om investeringar i bostäder och jobb och att stärka den svenska modellen, men också kriminaliteten och klimathotet.

M: ”Skolan är vägen in”

Moderatledaren Anna Kinberg Batra vill i partiledardebatten i första hand prata om integrationen och hur man ska bryta bidragsberoendet i Sverige. Skolan ser hon som en viktig del i det arbetet.

– Skolan är vägen in i samhället och resten in i livet, inte minst för den som inte har stödet hemifrån. Därför spelar skolan en viktig roll i att bryta utanförskap och klara integrationen, säger hon.