Åkessons förslag sågas – av Söder

1 av 3 | Foto: STEFAN JERREVÅNG
Björn Söder.

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

Jimmie Åkesson och delar av SD-ledningen vill slopa partiets två vice ordförandeposter.

Men förslaget har väckt stark intern kritik.

– Skulle det gå igenom innebär det att landsdagarnas ombud, våra medlemmar, inte längre väljer vem som ska efterträda partiledaren om denne inte kan tjänstgöra, säger Björn Söder, ledamot i partistyrelsen.

Inför Sverigedemokraternas landsdagar i Lund i helgen har redan flera förändringar i partitoppen aviserats.

Vice partiordförande Jonas Åkerlund ställer inte upp för omval och valberedningens förslag är att den utrikespolitiska talespersonen Julia Kronlid ska ersätta honom. Som andre vice ordförande föreslås Carina Herrstedt sitta kvar.

Men om SD-ledningen får som den vill väljs ingen av dem. Partistyrelsen föreslår istället att stadgarna ändras och båda viceposterna slopas.

Men frågar har väckt stark intern kritik och splittrar partistyrelsen. Björn Söder, i dag andre vice talman i riksdagen och tidigare partisekreterare, menar att förändringen är demokratiskt tveksam.

”Demokratiskt tveksamt”

Efter valet ifjol sjukskrevs partiledaren Jimmie Åkesson för utbrändhet. Under tiden han var borta vikarierade partiets gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, på posten och tog debatterna i riksdagen.

Men samtidigt skulle vice partiordförande Jonas Åkerlund leda det interna arbetet och bland annat leda mötena i partistyrelsen och verkställande utskottet. Det arbetet sköttes dock i sak av partisekreteraren.

– Men det var inte partisekreteraren som automatiskt gick in och tog över partiorganisationen utan det jag gjorde, eftersom jag hade den rollen då, var att jag kontaktade vår vice partiordförande Jonas Åkerlund och frågade om han ville att jag skulle arbeta på samma sätt under honom som jag gjorde under Jimmie Åkesson. Det sa han ja till. Men det var på vice partiordförandens mandat som jag jobbade, säger Björn Söder.

Om stadgeändringen går igenom skulle det i stället bli partisekreteraren som automatiskt tar över rollen att leda det interna arbetet.

– Skulle det här gå igenom innebär det att landsdagarnas ombud, våra medlemmar, inte längre väljer vem som ska efterträda partiordföranden och partiledaren om denna sjukskrivs eller på annat sätt inte kan tjänstgöra. Då blir det istället en person som partistyrelsen har tillsatt, säger Söder.

Söder, som är ledamot både i partistyrelsen och verkställande utskottet, menar att en annan stadgeändring som också föreslås skulle göra saken värre.

– Vi öppnar nu upp för att partisekreteraren ska kunna rekryteras externt av partistyrelsen, vilket jag stödjer. Men det innebär att det kan bli en extern person som får ta över om partiordföranden sjukskrivs.

Jimmie Åkessons förslag

Söder tror det blir debatt i frågan på landsdagarna.

– De signaler jag fått från distrikten visar att det finns starka åsikter om det här. Många ser det som en centralisering där ombuden inte längre bestämmer vem som eventuellt ska ersätta partiordföranden.

SD:s partisekreterare Richard Jomshof berättar att idén att slopa viceposterna kommer från Jimmie Åkesson.

– Det var kopplat till den situation som uppstod i samband med hans sjukskrivning. Då delades arbetsuppgifterna i stort sett mellan gruppledaren och partisekreteraren. Vice ordförande fick mest rollen att leda möten. När Jimmie kom tillbaka tyckte han att detta behövde formaliseras eftersom det känns som en ganska naturlig ordning.

Enligt Jomshof så finns det i dagens stadgar ingenting som egentligen är kopplat till någon av viceposterna mer än att de ska väljas.

– Jag tror att Jimmie har rätt när han tycker att man ska anpassa stadgarna efter hur det har fungerat i praktiken. 

Han vänder sig emot att stadgeändringen skulle vara demokratiskt tveksam i och med att partisekreteraren inte är vald av ombuden på landsdagarna.

– Partistyrelsen i sig väljs ju av ombuden.