Kommuner köper bostadsrätter till nyanlända för cirka 100 miljoner

Bostadsbristen i landets kommuner tvingar nu flera av dem att köpa bostadsrätter till nyanlända flyktingar.

Vallentuna kommun utanför Stockholm kommer under året att ha köpt bostadsrätter för 39 miljoner kr.

Sammanlagt planerar ett antal kommuner att investera närmare 100 miljoner kronor på att köpa lägenheter för nyanlända.

Det visar Aftonbladets enkät där 177 kommuner har svarat.

I mars 2016 beslutade riksdagen att kommunerna måste ordna bostäder för de nyanlända med upphållstillstånd som kommunen blivit anvisad.

Särskilt i Stockholmsområdet försöker nu allt fler kommuner lösa bostadsbristen genom att köpa in bostadsrätter för nyanlända flyktingar, visar Aftonbladets enkät. De nyanlända har inte besittningsrätt till lägenheterna.

I Vallentuna norr om Stockholm ska man under 2016 köpa 20 bostadsrätter till nyanlända för sammanlagt 39 miljoner kronor. Kommunen äger och hyr ut bostäderna.

I Täby strax intill räknar man med att den totala kostnaden för inköp av bostadsrätter blir 30-40 miljoner, men då går bara en del av lägenheterna till nyanlända. Lägenheterna hyrs ut i två år.

I grannkommunen Danderyd köptes förra året 35 lägenheter in för 32 miljoner kr. I 18 av dessa bor det nyanlända. Kommunen hyr ut sina lägenheter på korttidskontrakt. Man har också beslutat att framöver köpa in fler lägenheter till nyanlända.

Helsingborg har under året köpt åtta bostadsrätter för drygt sex miljoner – och planerar att köpa ytterligare 30 bostadsrätter för sammanlagt mellan 11 och 16 miljoner kr.

Trissar inte upp priserna

De 17 bostadsrätterna som Vallentuna köpt in utgör drygt fyra procent av det totala utbudet av bostadsrätter som varit ute till försäljning. Men kommunikationschef Henrik Kelfve menar man att kommunens köp inte ökar pressen på bostadsmarknaden.

– Om kommunen gör en bedömning att vi behöver boende till något ändamål så köper vi bostadsrätter på samma sätt som alla andra. Det ska vara funktionellt för ändamålet och rimligt prismässigt.

Finns det risk att det trissar upp priserna på en redan ansträngd marknad?

– Kommunen köper inte lägenheter i de högre prisklasserna och går inte med i budgivningar som sticker i väg – det tror jag är i väldigt begränsad omfattning, säger Henrik Kelfve.

"Pengarna tillbaka"

Han menar också att inköpen av bostadsrätter kan vara en bra investering för kommunen.

– Ja, så måste man se det. Vi skaffar de här bostäderna för att de fyller ett behov och den dagen det behovet inte finns längre, så vill man ju ha pengarna tillbaka, naturligtvis.

– När miljonbelopp figurerar i diskussionerna blandas det ofta ihop vad som är drifts- och vad som är investeringskostnader. I det här fallet får man med all sannolikhet tillbaka pengarna den dagen bostadsrätterna inte behövs längre, säger Henrik Kelfve.

"Inte uteslutet"

Andra Stockholmskommuner som köper in bostadsrätter för att lösa bostadssituationen bland nyanlända är Lidingö, som i år investerat fem miljoner på bostadsrätter, och Sollentuna där har man avsatt 10 miljoner kronor.

Samma summa har man öronmärkt i Västerås för att vid behov köpa lägenheter, radhus och lägenheter för personer med sociala behov och flyktingmottagande.

Tidigare i somras meddelade Malmö stad att man ska köpa 56 bostadsrättslägenheter till flyktingar.

Även i Stockholmskommunen Botkyrka är man öppen för att köpa in bostadsrätter i framtiden:

"Det är inte uteslutet att vi in framtiden kan komma att köpa bostadsrätter som en av fler åtgärder lösa bostadsfrågan för de nyanlända."

Trosa kommun är inne på samma linje:

"Det är någonting vi funderar över och det kan bli aktuellt framöver".

"Ingen flexibel lösning"

Även i en del av de kommuner som inte har några planer på att köpa in bostadsrätter är man till viss del positiv till tanken.

"Generellt kan jag tycka att tanken är bra ur ett integrationsperspektiv. Ingen optimal lösning administrativt och inte heller en flexibel lösning. Tror att man bör se det som en temporär nödlösning", skriver en ansvarig i Gotlands kommun.

"Är en bra lösning som skulle främja en god integration", kommenterar man från Norrköpings kommun i enkäten.

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert: