Tvångsfotograferade gäst med våld

1 av 3

avOlof Svensson, Susanna Nygren

SAMHÄLLE

Nattklubbsgästen vill inte vara med på bild.

Då trycks han ned mot den blå heltäckningsmattan och tvångsfotograferas.

Bilden publiceras på vakternas Facebooksida.

Där skryter vaktchefen om hur han och kollegorna med våld lyckades fotografera mannen.

På Facebookbilden ligger mannen nedtryckt mot den blå heltäckningsmattan. Hans ögon har ett plågsamt uttryck. I övre delen av bilden syns hur en grå/svart handske trycker ned hans huvud mot golvet.

”Äckliga svettluktande kräk”

Det är nattklubbens vaktchef som lägger ut bilden av mannen på Facebooksidan. Vaktchefen konstaterar nöjt att han och kollegorna lyckats tvångsfotografera den manlige besökaren. Han skriver att: ”Ville först inte vara med på bild, men det löste vi lite snabbt”.

Vaktkollegorna kommenterar inlägget med nedsättande ord. En av dem skriver: ”Äckliga svettluktande kräk”.

50 besökare har hängts ut

Över 50 nattklubbsbesökare har hängts ut på vakternas Facebooksida. Många har fått en kommentar om att de är portade under flera år eller på livstid. Informationen om besökarna har delats till vakter på två andra nattklubbar som har samma ägare. Det innebär att om vakterna på en klubb har ogillat en gäst så är chansen stor att denne gäst nekas inträde även på de andra två klubbarna.