Alice Bah Kuhnke förlorar ansvaret för extremism

Alice Bah Kuhnke blir av med ansvaret för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism.

Detta efter att hon fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt.

– Det finns många mindre kommuner som inte haft resurser, kompetensen och möjligheten – det är de som nu ska få operativt stöd, säger Alice Bah Kuhnke i debatt i riksdagen.

Demokratiministern Alice Bah Kuhnke fortsätter inte arbetet mot våldsbejakande extremism, säger hon till SVT efter dagens KU-förhör.

I och med att den nationella samordningen nu flyttas till en myndighet, så kommer Bah Kuhnkes departement att bli av med det ansvaret.
– För mig har det hela tiden varit självklart och det finns en tydlig logik i att det är brottsförebyggande arbetet arbetar tätt samman med det förebyggande arbetet, så ingen av kulturdepartementets myndigheter är aktuella, säger Bah Kuhnke till TT.

Hård kritik

Alice Bah Kuhnke fick hård kritik efter en intervju i SVT-programmet Agenda, där hon anklagades för att inte vara tillräckligt insatt i frågorna kring återvändande IS-krigare.

Bland andra krävde då Liberalernas partiledare Jan Björklund att ansvaret för att motverka våldsbejakande extremism skulle flyttas till justitiedepartementet.

– Hon gjorde en katastrofal insats i Agenda. Hon hade ingen koll på hur det här arbetet fungerar i Sverige och hon skyllde ifrån sig på kommuner och myndigheter. Om 150 terrorister är på väg till Sverige eller redan är här och de enligt Säpo innebär det största terroristhotet, så inger det inte förtroende att ansvarigt statsråd inte har koll, sa Liberalernas partiledare Jan Björklund till Aftonbladet då.

Inga fall med återvändare

MP-ministern lyfte i Agenda flera kommuner där arbetet med att ta hand om återvändare går bra, bland annat Umeå.

Men företrädare för Umeå kommun berättade sedan att man inte haft några fall alls som rör återvändare. Bah Kuhnke kunde inte heller ge något svar på hur många av de som återvänt som mötts av en handlingsplan för hur de ska kunna komma in i samhället på ett bra sätt.

Det är ännu inte inte klart var ansvaret hamnar i framtiden.

En utredning som tillsatts av Kulturdepartementet har landat i slutsatsen att ansvaret ska ligga under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I så fall skulle frågan sortera under inrikesminister Anders Ygeman.

Flera remissinstanser har däremot föreslagit att ansvaret bör flyttas till Brottsförebyggande rådet.

Publisert:

LÄS VIDARE