Regeringen förbjuder håltimmar i skolan

Regeringen vill avskaffa håltimmarna.

Utbildningsminister Gustav Fridolin står i begrepp att ändra i skolförordningen så att håltimmarna på landets skolor försvinner.

– Håltimmar är ett otyg. Grundregeln ska alltid vara sammanhållna skoldagar, säger han till Aftonbladet.

Under förra året publicerades en Sifo-undersökning som visade att cirka 18 000 elever hade osammanhängande frånvaro, där de var borta mer än 20 procent av skoltiden.

Sambandet mellan håltimmar och skolk har länge varit ett omdebatterat ämne inom skolan.

Nu vill regeringen avskaffa möjligheten för skolor att lägga in håltimmar under skoldagen. Detta efter ett förslag från regeringens utredare, som granskat elevers frånvaro.

– Håltimmar är ett otyg. Det blir svårare att hålla ordning i skolan och det stör elevernas arbetsdag. Därför har vi tagit fram ett utredningsförslag om att skärpa reglerna, så att grundregeln alltid är sammanhållna skoldagar, säger utbildningasminister Gustav Fridolin.

Satt i system

Han är särskilt kritisk mot en del friskolor, som han menar satt i system att inte ta in vikarier och att inte organisera schemalagd tid optimalt.

– Att alltid låta en sjuk lärare innebära att det blir en håltimme, det sätter press på lärare att veta att blir jag sjuk så får mina elever ingen utbildning alls.

Nu tänker regeringen ändra regelverket i skolförordningen, och tanken är att det ska börja gälla någon gång under nästa läsår.

– Det där med att stycka sönder arbetsdagen där man plötsligt har en timme när man inte vet vad som förväntas av en, det gör skoldagen tuffare och slår hårdast med de som har det svårast med motivationen. Det finns tyvärr ett samband mellan håltimmar och skolk, säger Gustav Fridolin.

– Nu för vi över nya stora ekonomiska resurser till skolan och då blir det här förstås lättare att genomföra det här.

Publisert: