LO, Landsorganisationen

LO: Låt bilisterna i storstäderna betala mer

Av: 

Pär Karlsson

SAMHÄLLE

Rika storstadsbor som kör bil ska piskas med höjda avgifter.

Pengarna ska användas som morötter åt landsbygdsbor som drabbas hårt av höjd bensinskatt.

Nu försöker LO och tankesmedjan Tiden pressa regeringen att göra klimatomställningen mer rättvis.

Som en del i Januariavtalet har regeringen, C och L lovat att det svenska skattesystemet ska göras om.

Parallellt med det arbetet gör delar av svensk arbetarrörelse en skuggutredning för att försöka påverka politiken.

En del av den handlar om hur man tycker att de svenska klimatskatterna måste styras om för att omställning ska bli mer rättvis. Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö, som skrivit klimatrapporten, säger att det inte råder några tvivel om att Sverige måste ställa om.

– Frågan är bara vad man ska göra. Ambitionerna som Sverige har är väldigt höga, ska man klara det kokar det ned till att man kommer åt transportsektorn, det är där den stora utmaningen finns, säger han.

Torbjörn Hållö utanför LO:s högkvarter i Stockholm.

Vill se morötter och piskor

Den svenska transportsektorn står i dag för en tredjedel av utsläppen. Det försöker politiker pressa ned framför allt med hjälp av koldioxidskatt, i dagligt tal bensinskatt.

– Det är ett fantastiskt verktyg, men det är ojämlikt. Framför allt så slår höjd bensinskatt mycket hårdare mot landsbygden än storstäderna, säger Hållö.

– Ska man få acceptans för en offensiv klimatpolitik måste människor uppfatta den som rättvis.

Han drar slutsatsen att det inte räcker med bensinskatt för att nå målen, det behövs en hel palett av åtgärder för att det ska finnas en folklig acceptans för klimatomställningen även på landsbygden.

De åtgärder som redan finns, bland annat elbilspremie, tycker han är otillräckliga.

– Det förstår ju en gråsten att det inte är de breda LO-grupperna som tar del av det.

I rapporten har man skissat på en modell, en dellösning, han kallar ”klimatväxling”, som innehåller både morötter och piskor.

– Skatteavdrag och subventioner ska riktas mot landsbygden och låginkomsttagare. Skattehöjningar och avgifter mot de som bor i urban storstad och har hyfsade inkomster. De sakerna ska betala varandra.

– Storstadsborna ska finansiera insatser som riktas mot landsbygd.

Ett konkret exempel LO och Tiden lägger fram handlar om att man vill öka kostnaderna för att köra bil i storstäder. Man ser gärna att det införs trängselskatter även på broarna i Stockholms innerstad.

– I stan finns alternativ, man kan välja kollektivtrafiken. Det ultimata hade varit en kilometerskatt i storstadsmiljö men det får vara mer en framtidsgrej.

LO:s högkvarter vid Norra bantorget i Stockholm.

”Skrota ut bilar”

Pengarna som kommer in den vägen vill man använda till att finansiera en tillfällig skrotningspremie på 10 000 kronor för de som bor på landsbygden.

– Då kan man skrota ut bilar med väldigt höga utsläpp som finns företrädelsevis på landsbygden hos personer med mindre inkomster. Dessutom ger det ökat välstånd, låginkomsttagare med en äldre bil får en värdeökning med 10 000 kronor per bil.

Han har även tänkt på flera andra alternativ, där samma metod används. Hållö nämner höjda avgifter för privatflyg och på vanliga flygresor i södra Sverige, bland annat mellan Stockholm och Göteborg.

– Och sedan använda pengarna för att finansiera tågtrafik.

I dag ser inte Torbjörn Hållö att det finns folklig acceptans för den svenska klimatpolitiken. Han kallar det en ”tickande bomb”.

– Det skulle vara lättare att gå fram med förslag om höjd bensinskatt om man samtidigt ser att helheten är schysst. Det är den inte i dag.

Tror du att de i storstan accepterar att de kommer få betala mer?

– Till viss del, ja. Jag tror att det finns en gryende insikt om att man måste hålla samman och dela på bördan.

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintersäsongen; munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Torbjörn Hållö, ekonom på LO.
Den nya rapporten.
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

LO, Landsorganisationen

Klimathotet

Bilar

Trängselskatt

Kollektivtrafik

Aftonbladet chatt