Interna M-krav: Stryp arbetskraftsinvandringen

I regeringsställning införde Moderaterna mer generösa regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.

Nu kommer interna krav på att partiet ska tänka om och slakta en av borgerlighetens heliga kor.

– Det känns lite besvärande att vi importerar väldigt lågkvalificerad arbetskraft, säger Lars-Ingvar Ljungman, M-ordförande i Skåne.

De senaste åren har Moderaterna lagt om sin migrationspolitik, den liberala politiken har ersatts av en mycket stramare linje.

Inför den stora migrationsutredningen, där alla partier sitter med, kräver M bland annat ett volymmål för asylinvandringen och mindre anhöriginvandring.

Men på ett område, arbetskraftsinvandringen, har man behållit sin gamla position.

Nu kommer dock interna krav på att M ska tänka om även här.

– Om man nu ska se över vår invandringspolitik i ett bredare perspektiv, tycker jag att man även ska titta på den här delen, säger Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för M i Skåne.

Frågan är mycket känslig inom M. Partiets nuvarande linje grundar sig i Alliansregeringens och Miljöpartiets reform från 2008, som blivit en helig ko inom borgerligheten.

Interna krav på att M ska tänka om

Då slopades behovsprövningen, som innebar att facket hade inflytande när det skulle bestämmas om det fanns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU.

I och med reformen fick företagen bestämma själva vilka som skulle få arbetstillstånd.

Alla partier är överens om att invandringen av högkvalificerad arbetskraft är nödvändig. Men när det gäller den till lågkvalificerade yrken, som bärplockare och diskare, är flera partier kritiska. Man pekar på missbruk i systemet och att jobben i stället borde utföras av människor som redan finns i Sverige.

Och det är den delen där Lars-Ingvar Ljungman menar att M borde tänka om. Han tror att en majoritet i partiet står bakom nuvarande regler, men vill själv se förändring.

– Det känns lite besvärande att vi importerar väldigt lågkvalificerad arbetskraft. Det finns dessutom tecken på att allt inte går rätt tillväga när lågt kvalificerad arbetskraft kommer till landet, säger han.

Även Muf:s ordförande Benjamin Dousa, vill se över dagens regler.

– Ska M återuppbygga förtroendet i invandringsfrågorna måste allt ligga på bordet, det får inte finnas heliga kor eller för politiskt känsliga områden. Stor invandring av lågkvalificerad arbetskraft från fattiga länder, där de dessutom får ta hit stora familjer utan försörjningskrav, innebär nästan alltid en minusaffär för skattebetalarna, säger han.

”Helt orimligt”

Han säger att M:s politik borde bygga på två perspektiv, lägre kostnader för invandring och integration, samt kortare och snabbare handläggning för högproduktiva systemutvecklare och ingenjörer.

– Ska kostnaderna för invandring ned, då räcker det inte med politik för asyl- och anhöriginvandring.

Dousa fortsätter:

– En skärpning av försörjningskravet är den enskilt viktigaste reformen. Det är helt orimligt att man kan komma hit, jobba deltid på McDonalds och ta hit partner och flera barn som skattebetalarna förväntas försörja.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger i en kommentar:

– Vi är beredda att se över regelverket för att bättre stoppa fusket, samtidigt som vi måste tillgodose svenska företags behov av kompetens.

Publisert: