Studenter kan få ekonomisk smäll om skolor stängs – krav på ändring

Studenter på universitet, högskolor och folkhögskolor kan drabbas hårt ekonomiskt om deras skolor stängs.

Nu efterlyser flera partier ett skydd för dem som pluggar.

– Det viktiga är att man säkerställer att studenterna får pengar till mat och hyra, säger Ulla Andersson (V).

Flera partier lyfte på torsdagen frågan om hur studenter kan drabbas om landets skolor och högre utbildningar stängs på grund av coronautbrottet.

Diskussionen pågick i flera av riksdagens utskott, däribland finans och utbildning.

V: Kan bli svår situation

Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson menar att staten måste kompensera studenterna om deras lärosäten stängs.

– Vårt regelverk säger att man måste studera för att få studiemedel. Det kan innebära en väldigt svår situation för väldigt många studenter, säger hon.

Bidraget och lånet från CSN är uppbyggt så att eleverna måste närvara och ta de poäng som förväntas för att utbetalningen ska ske.

Studenter kan drabbas ekonomiskt om högkolorna coronastänger.
Studenter kan drabbas ekonomiskt om högkolorna coronastänger.

Praktik och provtillfällen

Om skolor stängs är det krav som blir svåra att leva upp till.

– Det kan bli en väldigt svår ekonomisk situation för många studenter. Så vi menar att regeringen så fort som möjligt måste garantera försörjning för studenterna.

Ulla Andersson menar att det kan finnas flera olika lösningar på problemet, till exempel att ändra regelverken eller att genomföra utbildningarna på distans.

Krav på närvaro

Också i utbildningsutskottet lyftes elevernas ekonomi.

– CSN bygger på närvaro och att du tar dina poäng, annars får du inga pengar, säger liberalen Roger Haddad, vice ordförande i utskottet.

Annat som diskuterades var vad som händer med studenter som måste vara ute på praktik för att kunna slutföra sina studier, till exempel blivande lärare.

Men också hur man ska göra med elever som räknat med att göra Högskoleprovet i början av april, för att kunna söka in till utbildningar under nästa termin.

Kallar till sig regeringen

Utbildningsutskottets ledamöter bestämde att kalla till sig ministern med ansvar för högre utbildning, Matilda Ernkrans (S), för att reda ut vad regeringen gör i frågan.

– Vi vill diskutera de här sakerna med regeringen. Vi hoppas det sker i närtid, det brukar vara så, säger Haddad.

Även landets studentorganisationer engagerar sig i frågan.

Centerstudenters ordförande Naod Habtemichael framhåller att regeringen måste säkerställa så att studenter inte hamnar i kläm.

– Vi vill att de säkrar att studenter ska få möjlighet att låna hela studiemedelsbeloppet under resten av terminen, om universiteten stänger ned och distansundervisning inte är möjlig, säger han.

Ministern: Ser hur vi kan hjälpa

Matilda Ernkrans kommenterar frågan om oron kring studenternas situation på Facebook.

Hon skriver: ”Om det skulle uppstå situationer där studerande inte kan erbjudas undervisning med anledning av Corona-situationen så pågår ett arbete för att se hur vi kan hjälpa den här gruppen. Jag vill också framhålla att undervisning kan bedrivas på flera sätt, t.ex. genom distansstudier. Regeringen följer utvecklingen noga och har en nära kontakt med ansvariga myndigheter.”

PODD Kan coronaoro och kollapsat oljepris leda till en ny finanskris?

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om ekonomi med Jonas Ekblom.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE