Ex-minister ville dra av kansliavgift – fick bakläxa

avAnette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Kristina Persson.

Ex-minister Kristina Persson ville dra av på skatten för den kansliavgift hon betalat till Socialdemokraterna i Stockholm förra året – drygt 32 000 kronor.

Men Skatteverket säger blankt nej och ifrågasätter det intyg Persson använt för att styrka avdraget:

"Intyget visar inte vilken service just du erhållit och att denna motsvarar den av dig betalda avgiften".

Skatteverkets beslut om slutlig skatt för Kristina Persson (S) meddelades den 18 november. Persson var framtidsminister i Stefan Löfvens regering men fick lämna i maj i år när statsministern möblerade om. Hon var fram till dess regeringens rikaste minister.

"Visar inte vilken service du erhållit"

Den tidigare ministern och före detta vice riksbankschefen har nu fått bakläxa av Skatteverket.

Kristina Persson ville dra av totalt 32 145 kronor för 2015 för en kansliavgift till Stockholms arbetarekommun, Socialdemokraterna i Stockholm. Men enligt Skatteverket har hon inte uppfyllt de krav som ställs för att avdraget ska kunna godkännas.

I beslutet om slutlig skatt skriver handläggaren:

"Skatteverket har vid förfrågan bett dig specificera vilken specifik service du erhållit från kansliet och vad respektive service kostat samt att styrka med kvitto eller liknande. Du har inkommit med ett intyg från Stockholms arbetarekommun som visar att du den betalda avgiften samt ett annat intyg där det framgår att avgiften tas ut schablonmässigt med 5 % av det politikerns fasta årsarvode och att kansliet i gengäld svarar för viss service. Intyget visar inte vilken service just du erhållit och att denna motsvarar den av dig betalda avgiften."

Skatteverket slår också fast att det inte är tillåtet att göra avdrag för "personliga levnadskostnader och liknande" och framhåller att Kristina Persson varken har visat vilka tjänster som S i Stockholm har bidragit med eller på vilket sätt avgiften har handlat om att hon ska kunna fullgöra sitt uppdrag som statsråd.

"Korrekt från min horisont"

Aftonbladet har talat med Linnea Björnstam, kanslichef och kassör hos Socialdemokraterna i Stockholm. Hon bekräftar att Persson betalat in drygt 32 000 kronor till partiet i en kansliavgift som är obligatorisk för alla distriktets förtroendevalda. För statsråden beräknas avgiften enligt fem procent av arvodet för en riksdagsledamot, som 2015 var 61 000 kronor per månad.

Enligt Björnstam landade slutsumman för Persson på drygt 32 000 kronor eftersom hon kompenserades för att ha betalat in lite för mycket för året före, 2014.

– Kansliavgiften är något vi har för alla våra förtroendevalda och som tas ut på deras fasta arvoden. Det använder vi till att ge ett generellt stöd till alla förtroendevalda, till exempel i form att vara ute och träffa medlemmar och föra dialog, genomföra informationsinsatser och utbildningar. Det är en generell avgift och ett generellt stöd för alla förtroendevalda, säger Linnea Björnstam.

Om partiets företrädare brukar dra av avgiften vet hon dock inte.

– Men Kristina Persson har betalat in 32 145 kronor till oss för 2015, så från min horisont är det här helt korrekt, säger Björnstam.

Kristina Persson säger till Aftonbladet:

– Jag hade fått besked att avgiften var avdragsgill. Tydligen tillämpar Skatteverket en varierande policy. Vissa får avdrag, andra inte.

Kristina Persson har fem år sig på att överklaga Skatteverkets beslut.

Missa inga nyheter om politik - följ Aftonbladets samhällsredaktion på Facebook!

Publicerad: