Så arbetar polisen i antiterrorinsatsen Argus

Här är några av personerna som Säpo bett poliser i yttre tjänst spana på under antiterrorinsatsen Argus.

Sedan terrorhotnivån höjdes arbetar den öppna polisen allt mer med att bistå Säpo.

Till verktygen i lokalpolisområdena finns listor på personer med misstänkta terrorkopplingar – liksom utbildning i tecken som tyder på extremism.

Terrorhotnivån i Sverige höjdes den 18 november från en trea till en fyra på den femgradiga skalan.

Då inleddes en nationell insats som fick namnet Argus. Arbetet leds av en särskild stab och personal tas in från andra regioner för att bland annat bevaka känsliga objekt som statsledningen.

”Beredskap under julen”

Enligt Aftonbladets källor var insatsen tänkt att pågå till den 18 december men nyligen togs beslut om att den ska avslutas kring nyår.

– Man har velat att det ska finnas extra beredskap också under julhelgen, säger en källa.

När hotet internt bedömdes som störst cirkulerade polisbussar i Stockholm med poliser beväpnade med förstärkningsvapen redo att rycka in var som helst i regionen.

Personal i yttre tjänst har generellt uppmanats att vara extra vaksamma. Dessutom har Säpo enligt Aftonbladets källor förmedlat listor på personer med misstänkta terrorkopplingar till de olika lokalpolisområdena. Bland personerna återfinns enligt Aftonbladets uppgifter bland annat individer som stridit i Syrien, personer som dömts för terrorbrott, samt personer som misstänks rekrytera terrorresenärer.

– Syftet har varit att informera om intressanta individer att hålla lite koll på. Det handlar både om personer med kända terrorkopplingar och personer som kan ha agerat misstänkt på nätet, säger en källa.

Flera insatser som pågår

Dessutom har poliser i yttre tjänst fått utbildning av Säpo för att kunna identifiera misstänkt extremism vid till exempel husrannsakningar.

– Vid husrannsakningar har det handlat om att titta efter IS-skrifter och tecken som tyder på att man har blivit radikaliserad. Som utbildningsmaterial har Säpo förmedlat bilder på flaggor och skrifter, säger en källa.

Annika Eriksson, chef för Underrättelsesektionen i Region Stockholm, är förtegen om polisens samarbete med Säpo men bekräftar att poliser i yttre tjänst delges mer material om personer med misstänkt terrorkoppling än tidigare.

– Vi har insatser som pågår i flera olika ganska stora kluster av saker som just nu är både terror och flyktingströmmar. Det är klart att yttre poliser också har fått ändrade arbetsuppgifter och är mer fokuserade på de här områdena.

”Ser över vår kapacitet”

Hon betonar att Säpo är huvudman för arbetet som är inriktat på att övervaka personer med misstänkta terroristkopplingar.

– Allt som vi lägger ut baseras på inhämtning, bearbetning och det som Säpo säger att det här kan vi lägga ut. Att det är uppgifter som vi kan informera den yttre personalen om.

Peter Ågren är en av Stockholms lokalpolisområdeschefer som har till uppgift att leda poliser i yttre tjänst under den pågående insatsen. Han vill inte i detalj kommentera vilka utbildningar som genomförts bland personalen.

– Vi ser över vår kapacitet och vår kompetens, vi tittar på hur vi ska förbereda oss mentalt och när vi som nu ställs inför ett konkret hot färgar också det här hotet vår uppfattning om vad vi kan och vad vi behöver känna till. Det ger en inriktning, säger Peter Ågren.

Publisert:

LÄS VIDARE