Samhälle

BO: Lättare att få upprättelse om man blir mobbad

Av: 

Olof Svensson

SAMHÄLLE

Barnombudsmannen, BO, kräver att lagen ändras för att barn ska få bättre skydd mot sextrakasserier.

Myndigheten är mycket kritisk till det nuvarande systemet som inte ger barn som utsätts upprättelse.

– Om man blir mobbad eller kränkt är det lättare att få upprättelse, säger Ellionor Triay Strömvall på BO.

Barnombudsmannen, BO, överlämnade för två år sedan en rapport till regeringen om barns utsatthet för kränkningar i trakasserier i skolan. I samband med överlämnandet riktades flera krav på lagändringar för att barn ska få bättre skydd - krav som fortfarande är lika aktuella.

Barnombudsmannen konstaterar i rapporten att sexuella trakasserier är ett utbrett problem i skolan. Trakasserierna blir en del av elevernas vardag - vilket innebär att de själva inte alltid tänker på händelserna som trakasserier.

– Det här är ett jätteviktigt område för oss på Barnombudsmannen. Kränkningar och trakasserier är det vi får in mest samtal och mejl om, säger Ellionor Triay Strömvall, jurist och projektledare för rapporten ”Välkommen till verkligheten”.

Kedja som är svår att förstå

Ett stort problem är att barn inte vet vad de ska göra om de utsätts för trakasserier.

– Det är en kedja som även är svår för vuxna att förstå. Först ska man gå till läraren, sedan till rektor, sedan till huvudmannen. Det finns ett helt system som vuxna byggt upp, som i princip är helt okänt för barn. 

– Det är föräldrar som känner till systemet som vänder sig till myndigheterna. De barn som kanske bäst behöver det, som inte har föräldrar som kan hjälpa till att driva, har ingen möjlighet. 

Ett annat problem är att barn som utsatts för sexuella trakasserier inte har samma möjlighet till upprättelse som de som mobbas eller kränks på annat sätt.

Inget skadestånd

Skolinspektionen utreder alla ärende och kan se till att barn får skadestånd. Diskrimineringsombudsmannen, som hanterar sexuella trakasserier, har inte den möjligheten.

– Om man blir mobbad och kränkt är det lättare att få upprättelse då man kan gå till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Hamnar det hos Skolinspektionen utreds alla ärenden, det gör det inte på DO, säger Ellionor Triay Strömvall.

  • Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

I rapporten konstaterades också att huvudmännen, det vill säga kommuner eller skolföretag, kan göra mer för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar. Många för inte ens statistik över antalet fall.

– De kan se mönster, var det förekommer mycket kränkningar och så vidare. Det ansvaret tar de inte. 

ANNONS

Fira in Mumindagen med muggen ABC! Beställ idag för leverans nästa vecka.

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert: