SD: Skär ner 8 miljarder på klimat och miljö

SD vill skära ned på anslagen för klimat och miljö med nästan 8 miljarder på fyra år, jämfört med regeringen.

Riksdagslemoten Martin Kinnunen är skeptisk till klimatforskare som Johan Rockström, som han menar för fram ”tvärsäkra prognoser” om hur människan påverkar klimatet.

– Att göra kostsamma utsläppsminskningar i Sverige gagnar inte någon. Det har blivit en smal korridor kring vad man får tycka i den här frågan, säger Martin Kinnunen.

På flera områden inom klimat- och miljöpolitiken vill SD skära ned åtskilliga miljarder under de kommande åren, jämfört med regeringens budget. SD-ledamoten Martin Kinnunen är kritisk till att regeringens mål för att minska utsläppen i Sverige, som han menar skadar svenska företag.

– Att göra kostsamma utsläppsminskningar i Sverige gagnar inte någon. Det kommer inte att minska utsläppen på global nivå, det kommer att skada svenska jobb och svensk tillväxt. Det finns ingen anledning till att vi ska minska utsläppen mest av alla och låta andra länder minska mindre.

Hur orolig är du för klimatförändringen?

– Det finns mycket att vara orolig för i dag.

Men efter senaste rapporterna om smältande isar och mycket varmare Arktis?

– Jag har läst Kungliga Vetenskapsakademiens utlåtande om klimatförändringar och forskningsläget. Där är man väldigt tydlig med att man vet inte inte hur allting varierar och allting hänger ihop. Det är väldigt komplicerat, helt enkelt. De bedömer att givet man inte gör någon föränding så landar vi på 1–4 grader. Ligger det på en grad så är det förmodligen inga problem alls. Ligger det på fyra så får det mer dramatiska konsekvenser för vissa. Det bör man försöka motverka, bland annat genom att ha en bra politik för att hantera mer extrema väder. Däremot blir jag inte orolig för enskilda väderhändelser, som att det är varmare än normalt under en vecka på Arktis ett år. Det är ju inte mer dramatiskt att det var det nu än att det var det under en vecka på 70-talet.

Det råder ju i det närmaste konsensus bland en majoritet av världens forskare att vi faktiskt påverkar klimatet kraftigt. Till exempel professor Johan Rockström menar ju att vi kan ha nått ”point of no return”.

– Johan Rockström framstår mer som en opinionsbildare än som en forskare. Det låter väldigt annorlunda om man läser Kungliga vetenskapsakademiens utlåtande. Man får ofta intrycket att alla tycker likadant, men det har nog blivit en smal korridor kring vad man får tycka i den här frågan. Vi från SD förnekar inte att klimatförändringar beror på mänsklig påverkan, men vi säger att vi inte vet i vilken utsträckning det gör det.

För ni vill i år skära ner klimatinvesteringar med 700 miljoner, stöd till vindkraft 10 miljoner, energiforskning 25 miljoner, energiteknik 440 miljoner, klimatanpassning 30 miljoner – det är rätt kraftiga nedskärningar?

– Ja, exakt. Det här handlar ju mycket om det här klimatstödet som kommunerna uppmanas söka. Vi tycker inte det är effektivt, det har prövats förut - antingen skapades inget mervärde eller så gjorde kommunerna bra saker, men det hade de gjort ändå.

”Staten fixar inte klimatet”

Martin Kinnunen poängterar att SD har satsningar på forskning för teknik och utveckling, men att de ligger i utbildningssektorn och inte syns under miljö- och energiposterna. Men han hävdar samtidigt att staten inte ska spela en särskilt aktiv roll i klimatarbetet.

– Det är inte staten och statsbudgeten som ska fixa klimatet. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Den här politiken är ineffektiv och kostsam. Vi bör försöka stimulera vår egen ekonomi, göra det attraktivt för företag att verka i Sverige och jobba med innovation.

Om inte staten går in och satsar, vem ska in och satsa?

– Det är klart att staten ska gå in, vi vill till exempel ha en ny forskningsreaktor för den nya generationens kärnkraft.

Är det kärnkraften du tänker på med ny teknik?

– Ja, bland annat, men vi måste ha ett bra företagsklimat som stimulerar tillväxt och gör det lättare att anställa, på det sättet kan man stimulera teknisk utveckling.

Martin Kinnunen skriver i sin riksdagsmotion att han även vill att de positiva effekterna av klimatförändringar ska lyftas fram i analysen.

– Om vi nu ska måla upp ett scenario att vi får en höjd temperatur, då måste vi vara beredda på fördelar också. Ytan man odlar på ökar och mer koldioxid i atmosfären gör ju att växter växer bättre.

”Enormt ansvarslöst”

Klimatminister Isabella Lövin säger att hon är glad att Sverigedemokraterna nu uppmärksammas för något annat än sin migrationspolitik.

– Klimatpolitiken är verkligen ett område som visar att SD inte tar något ansvar för framtiden. Förra året var alltså det varmaste året någonsin, 1,3 grader varmare jämfört med förindustriell tid. Vi har enormt bråttom för att ställa om. Sverige är ett av världens rikaste länder. Om inte vi gör det - vem ska då göra det?

Resonemanget om att ”våra utsläpp är en så liten andel” kan i så fall användas av alla jordens länder, menar Isabella Lövin.

– Vi kan inte sitta med armarna i kors och peka på andra länder och säga att ”så länge de inte gör någonting så kan inte vi göra någonting”. Det är en enormt ansvarslös hållning.

När det gäller Klimatklivet, pengarna till kommuner, menar Isabella Lövin att Naturvårdsverket räknat ut de beslutade insatserna minskar utsläppen med 442 000 ton per år - motsvarande 40 procent av årliga utsläppen från uppvärmningen av landets bostäder och lokaler.

”Horribel faktaresistens”

Martin Kinnunen hänvisar till Kungliga vetenskapsakademien, och att man inte kan dra några säkra slutsater om hur mycket människan påverkan på klimatet?

– Det är oerhört oroväckande att man nu börjar prata om att det finns osäkerheter och ifrågasätter forskare. Och det visar varför det skulle vara så farligt om SD skulle styra över Sveriges myndigheter.

Men kan inte svenska jobb flytta utomlands om företagen tvingas till kostsamma utsläppsminskningar?

– Det är precis tvärtom. Vi ser att alla ganska tuffa omställningar vi gjort i Sverige har lett till att svenska företag har blivit mycket mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. De är nu energieffektiva, och det har drivits fram av miljöpolitik. Det är en faktaresistens som SD uppvisar som är helt horribel.

Så blir Sverige 2028 – om SD har makten
Publisert:

LÄS VIDARE