Regeringens jobbmål alltmer avlägset

avAnette Holmqvist, Jonathan Jeppsson, Olof Svensson

1 av 2

Stefan Löfven har slagit fast att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Men regeringens egen prognos visar att jobbmålet blir alltmer avlägset.

Finansminister Magdalena Andersson håller ändå fast vid målet.

– Vi är betydligt närmare målet nu än för två år sedan, säger hon.

I dag presenterar regeringen sin höstbudget, som innehåller satsningar på 23,6 miljarder kronor. Magdalena Andersson ger en ljus bild av svensk ekonomi, med stark tillväxt och sjunkande arbetslöshet, men menar samtidigt att mörka moln hotar utomlands, bland annat till följd av att Storbritannien ska lämna EU.

Den största delen av budgetkakan svarar de tio "välfärdsmiljarderna" till kommunerna för.

– Vi satsar på att våra barn ska få en trygg vardag i förskolan och skolan, så att vi kan anställa fler lärare så att fler barn når de skolresultat de behöver, men vi ser också till att det blir mer personal i äldreomsorgen. Här värnar vi de grupper som är beroende av välfärden, säger Magdalena Andersson.

En rad kommuner har dock redan signalerat att pengarna inte räcker. Men finansministern menar att det är en "historiskt stor satsning" man gör.

– Tillsammans med tidigare satsningar handlar det om 30 000 välfärdsanställda, men det kommer se olika ut i olika kommuner. För en del handlar det om att man kan stoppa nedskärningar, för andra att man kan nyanställa, säger hon.

Avlägset arbetslöshetsmål

Nya siffror ger vid handen att det blir balans i budgeten tidigare än vad regeringen räknade med i augusti. 2019–2020 blir överskotten enligt den nya prognosen betydligt högre än vad sommaren beräkningar pekade på.

– Sammantaget har vi jämfört med Harpsund reviderat upp den här prognosen med 20 miljarder i förstärkta finanser, säger Magdalena Andersson.

Målet att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 blir allt mer avlägset.

Under de närmaste åren beräknas arbetslösheten sjunka från 6,8 i år till 6,3 procent valåret 2018 - för att ligga kvar på i princip samma nivå år 2020, 6,2 procent.

”Vi kommer inte vara nöjda”

Men Magdalena Andersson tänker inte överge målet.

– Det är ett tydligt fokus för regeringens arbete, vi har lyckats få ned arbetslösheten ganska väsentligt och vi ser också att det går neråt på några års sikt, men vi kommer inte vara nöjda med den siffra vi tror på nu, alltså 6,2 procent. Vi kommer att fortsätta att arbeta och presentera ytterligare förslag.

Förra årets ökade flyktinginvandring sätter tydliga avtryck i budgeten. Där finns till exempel extrapengar till Migrationsverket och satsningar för att få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

Magdalena Andersson menar att svensk ekonomi klarar de kostnader detta innebär.

– Vi har starka statsfinanser även med de här ökade kostnaderna, vi når ju balans redan 2018, säger hon.

Oppositionen ska lämna sina svarsbudgetar inom de närmaste två veckorna. Innan dess väntar sig finansministern kritik från oppositionen för att hon inte sänker skatterna.

– De brukar alltid kritisera att vi inte sänker skatten för höginkomsttagare, det är det som borgerligheten framförallt gör, sänker skatter och privatiserar. Så det är väl den politiken de helst hade velat se, säger Magdalena Andersson.

ARTIKELN HANDLAR OM