Ygeman: Ålderstesta brottsmisstänkta även mot deras vilja

Foto: PONTUS ORRE
Inrikesminister Anders Ygeman.
SAMHÄLLE

Den som är misstänkt för brott ska kunna ålderstestas mot sin vilja.

Inrikesminister Anders Ygeman vill bland annat kunna använda testerna på ensamkommande.

– Det finns en del problem i Uppsala, Göteborg och Stockholm, säger han.

På torsdag kommer regeringen att lägga fram en proposition om att det ska bli möjligt att göra åldersbedömningar i brottsprocesser. Bedömningarna ska kunna göras mot en persons vilja om polis och åklagare tror att en person ljuger om sin ålder och misstänks för ett brott som kan ge fängelse. 

I dag kan man, efter ett konstaterande i Högsta domstolen, inte göra den här typen av bedömningar om en person vägrar.

Inrikesminister Anders Ygeman hoppas att lagändringen ska lösa problem där till exempel ensamkommande ägnar sig åt brottslighet och hävdar att de är under 18 år. 

– Det här är ett problem med människor som har kommit hit från andra länder, där identiteten är okänd och då också åldern är okänd, säger Anders Ygeman.

Vad är syftet med de här åldersbestämningarna?

– Att en misstänkt inte ska kunna undgå straff eller få ett lägre straff genom att ljuga om sin ålder.

Vilka riktar sig det här mot?

– Vi har i våra storstäder haft problem med gäng av ungdomar som har skapat en hel del oreda. Det har varit så i Nordstan i Göteborg, i Uppsala och i Stockholm.

Och då misstänker man att de ljuger om sin ålder och på så vis undgår straff?

– Ja, och tidigare har man kunnat göra en åldersbedömning. Högsta domstolen kom fram till en annan slutsats så rättsväsendet har varit förhindrad att göra en åldersbedömning. Nu rättar vi till det.

Hur stort är problemet i dag?

– Det är svårt att göra en kvantifiering. Men jag tror det är flera inom rättskedjan som upplever det här som ett problem.

Bakgrunden till propositionen är att Högsta domstolen förra året konstaterade att åldersbestämningar i rättsprocesser inte är förenligt med svensk lagstiftning. Regeringen har nu haft ute ett förslag till förändring på remiss. Sveriges advokatsamfund är kritiska till förslaget och anser att det måste finnas ett mer tillförlitligt sätt at utföra bedömningarna. Även Barnombudsmannen är kritisk och anser att frivilliga bedömningar kan vara en möjlig lösning.

Vad säger du mot kritiken mot åldersbedömningar?

– Rättsmedicinalverket har kommit fram till att det här är en säker metod som man ska använda sig av. Men vi måste använda den säkraste metoden vi har för att kunna fastställa ålder, eftersom vi har åldersskillnader i lagstiftning, säger Anders Ygeman.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många är ensamkommande

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott