Försvarsministern: Inte känt hur Trump skulle agera när mitt möte började

Nu svarar försvarsminister Peter Hultqvist (S) på kritiken.

Han menar att Sverige har markerat mot USA om Iran-avtalet – genom utrikesministern.

– Hur Trump skulle agera var inte känt när mitt möte började, men vad som togs upp där vill jag inte gå in på, säger Hultqvist.

Att Peter Hultqvist kom överens om ett utökat försvarssamarbete med USA, samma dag som Trump övergav Iran-avtalet, har väckt ont blod.

Kritik har riktats både från ex-ministern Pierre Schori (S) och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Verkställer breda överenskommelser

Aftonbladet har varit i kontakt med Peter Hultqvist, som är kvar i Washington för fortsatta möten.

Han ser mötet med USA:s försvarsminister James Mattis och Finlands motsvarighet Jussi Niinistö som en logisk följd av tidigare riksdagsbeslut och Försvarsberedningens inriktning från 2014. Med målet om fördjupat samarbete med Finland och utbyggd transatlantisk länk.

– Så jag tycker att jag i de här sammanhangen verkställer det vi på ett brett sätt har varit överens om, säger Hultqvist.

Mötet var bestämt sedan länge

Att mötet inföll på den dag president Donald Trump skulle ge besked om hur USA ställer sig till kärnavtalet menar Hultqvist att det inte gick att styra över.

– Vårt möte var bestämt sedan lång tid tillbaka och vad som händer i övrigt i amerikansk politik är väldigt svårt för mig och oss att rå över, säger han.

Försvarsministern framhåller samtidigt att det inte var offentliggjort hur Trump skulle agera när hans eget möte inleddes.

– Det var ingen information jag hade. Men vad som togs upp på mötet vill jag inte gå in på.

”Sverige har markerat”

EU avser att kvarstå i Iran-avtalet och man är kritisk till att USA drar sig ur. Försvarsministern påpekar att också Sverige har markerat mot USA:s ställningstagande.

– Sveriges regering har markerat när det gäller Iranavtalet, genom utrikesminister Margot Wallström. Den markeringen är gjord och den står jag självklart bakom. Det är regeringens politik, säger Hultqvist.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt menar att regeringens försvarspolitik för Sverige allt närmare Nato.

Men det slår Peter Hultqvist ifrån sig:

– Det här är en relation direkt med ett annat land, det handlar inte om en relation med Nato. När det gäller Nato så är vår relation exakt den som riksdagen har fastställt, nämligen att vi ska ingå i Natos partnerskap. Det är den nivån som riksdagen har ställt sig bakom och jag jobbar enligt de beslut som är fattade.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE